Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Zărnescu Gheorghe[:en]Zărnescu Gheorghe[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

ZARNESCU_GHEORGHE
Zărnescu Gheorghe
Adresa: Str. Energiei,Bl.34,Sc.D.,Ap.14 – Bacău – România
Tel: +40234/362389, +40742098744
e-mail: ghzarnescu@yahoo.com

Pătrate in spaţiu - Squares in space - metal - 538 x 3.5 m..

Pătrate in spaţiu – metal – 538 x 3.5 m..

Prezentare Demers Artistic

Gheorghe Zărnescu este unul dintre artiştii mereu dispuşi să investigheze posibilităţi noi, diferite de cele precedente, de investire a gestului artistic.Nomadismul său tematic şi lingvistic nu vizează, aşa cum am putea aştepta, teritoriile formei, materiei şi volumelor, şi, implicit ale spaţiului, în maniera tradiţională a unui sculptor. Desigur, toate aceste paliere sunt implicate, dar mediate de poetica – şi de concretul – anexat artei contemporane de ready-made şi de apropriere. Ajuns la o epurare a formei plastice de expresie minimalistă, dar acoperind un nucleu simbolic , deci explicit străină ca intenţie de programul minimalist, sculptorul a părăsit – pentru un timp – acest traseu, pentru a intra într-o relaţie de comentariu critic cu modalităţile neodadaiste intens comentate în spaţiul românesc şi în arealul Bacăului în programele de reevaluare a aportului lui Tristan Tzara, şi a grupului intelectual din juruul său, .Desigur, interesul sculptorului pentru tehnica de deviere a semnificaţiilor, prin ironie, oximoron, ruptură a operaţionalităţii cuvântului sau iconului, nu este un reflex imediat al prelungirii acestei atmosfere, dar bogăţia de nuanţe a fenomenului radical al avangardei/neoavangardei , de multe ori aplatizat în acest radicalism, a contribuit la alegerea acestui areal de fenomene, iar jocul sculptorului cu patrimoniul formal al obiectelor dezafectate de originara lor funcţionalitate a susţinut preocuparea sa majoră pentru manevrarea semnificaţiilor.Fascinaţia pentru tropii specifici limbajului literar apropriaţi de universul mutant, expansiv, al imaginii, pentru jocul semantic susţinut de un provocator joc semiologic, a oferit demersului său posibilităţi din ce în ce mai captivante.

Alexandra Titu -,, De la signaletic la semnificant”- fragment

website link www.saatchionline.com/gheorghezarnescu, assets3.artslant.com/global/artists/show/259628-zarnescu-gheorghe[:en]

ZARNESCU_GHEORGHE
Zărnescu Gheorghe
Adresa: Str. Energiei,Bl.34,Sc.D.,Ap.14 – Bacău – România
Tel: +40234/362389, +40742098744
e-mail: ghzarnescu@yahoo.com

Pătrate in spaţiu - Squares in space - metal - 538 x 3.5 m..

Squares in space – metal – 538 x 3.5 m..

Prezentare Demers Artistic

Gheorghe Zarnescu is one of the artists always interested in investigating new possibilities, different from the previous ones, of the artistic act. His nomadism, at the both linguistic and theme levels, is not concerned, as one might expect, with the territories of shape, matter and volume, and, implicitly, of space, in the traditional manner of a sculptor. Of course, all these levels are involved, but mediated by the poetics and the concreteness that is associated to the contemporary art by the “ready-made”and closeness. He has reached a purge of the plastic shape, minimalistic in expression, but covering a symbolic core, hence explicitly foreign in intention to the minimalist programme. The sculptor has left-for a while-this path, in order to enter a relationship of critical commentary with the neodadaist modalities intensely commented in the Romanian space and in the area of Bacau, in the programmes of reevaluation of the contribution of Tristan Tzara, and of the intellectual group around him. Of course, the interest of the sculptor in the technique of bypassing the signification through irony, oxymoron, breaking of the functionality of the word or the ikon, is not an immediate reflex of extending this environment, but the wealth of tones of the radical phenomenon of avant-garde/neo-avant-garde, many times quenched in this radicalism, had contributed to the choice of this circle of phenomena and the game of the sculptor with the formal patrimony of objects disconnected from their original functionality sustained his major interest in manipulating the meanings. The fascination for the techniques specific to the literary language, close to the mutant, expanding universe of the image, the fascination for the the semantic game supported also by a provoking semiologic game, offered his enterprise opportunities that are more and more fascinating.

Alexandra Titu -,,From signaleticto significant”- fragment

website link www.saatchionline.com/gheorghezarnescu, assets3.artslant.com/global/artists/show/259628-zarnescu-gheorghe[:]