Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023
Doctor

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023

VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte | Ediţia a XI-a, 2023

Pe 17 mai 2023 la ora 18:30, la Galeria Orizont din București va avea loc vernisajul celei de-a XI-a ediţii a proiectului internaţional WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange.

Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, “WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” a inspirat artişti, cadre didactice şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate.

Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos (Olanda), India, Argentina, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Germania, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.).

La ediţia actualӑ a proiectului participӑ 99 de artiști din: România, SUA, Italia, India, Argentina, Germania, Olanda și Polonia. Interesul acestora a fost stimulat de dialogul cultural stabilit prin cartea-obiect ca simbol și martor al interioritӑţii noastre: de-a lungul vieţii trecem prin aceleași stӑri sufletești care ne leagӑ prin fire invizibile unii de alţii și dau frumuseţe vieţii și acţiunilor noastre. Cartea obiect reprezintӑ ocazia de a intra ȋn contact cu o altӑ persoanӑ și o altӑ culturӑ și de a ȋmpӑrtӑși astfel experienţe, gânduri, emoţii.

Artiștii participanţi sunt urmӑtorii: Ana-Maria ABRUDAN, Mirela ANURA, Rodica BANCIU REGEP, Adriana BĂDESCU, Alina BĂNCILĂ, Mihai BĂNCILĂ, Valeria BERTESINA, Nicoleta BICĂ BUCŞARU, Vlad Nicolaie BULGĂR, Patricia CALINCIUC, Roberta CAMPAGNOLO, Dana CATONA, Eduard Cristian COMAN, Lidia CORLADI, Lavinia DIMA, Ana-Sabina DRINCEANU, Cinzia FARINA, Suzana FÂNTÂNARIU, Sofia FRÄNKL, Daniela FRUMUŞEANU, Floki GAUVRY, Rodica GHERGHINOIU CROITORU, Erika GUADAGNIN, Miruna HAŞEGAN, Ovidiu HAŢIEGANU, Elena HĂBĂŞESCU, Georgeta HLIHOR, Bogdan HOJBOTĂ, Ofelia HUŢUL, Annamaria IODICE, Constantin-Ovidiu IONESCU, Ion ISAILA, Cezar LĂZĂRESCU, Bogdan Adrian LEFTER, Raluca Simona LOGHIN, Joanne LUONGO, Patrizio MARIGLIANO, Ecaterina MĂRGHIDAN, Anca Raluca MEMETE, Cristina MIHAI, Vintilӑ Constantin MIHĂESCU, Viorela MIHĂESCU, Gianina MIRON, Stefania MISSIO, Cristina MOCAN, Mihai MOLDOVANU, Viorica-Ana MORUZ, Ruxandra Ştefana MUNTEANU, Gabriela NAFTANAILĂ LEVENŢU, Alexandra NEACŞU, Monica NECHITA, Maria NEGREANU, Cristina Gloria OPRIŞA, Veronica OPRUŢA, Diana OTET, Joanna PALJOCHA, Roberta PETRANGELI, Gabriela PETRE, Livia Ramona PETRESCU, Virginia PIŞCORAN, Ana PLATON, Viorica POGĂCEANU, Monica POP, Tiberiu POP, Paul POPA, Adriana POPA CANIJA, Crinela POPESCU, Gabriela RADU, Doina REGHIŞ IONESCU, Simone RICCIARDIELLO, Ana ROŞOGA, Ana Maria RUGESCU, Cecilia RUWETTE, Silvia SALA, Angela SEMENESCU, Veronica SERACOVAN, Atena Elena SIMIONESCU, Manuela SIMONCELLI, Ruxandra Eugenia SOCACIU, Ştefana-Roxana STOICA, Rodica STRUGARU, Naomi SULTANIK, Elena ŞOLTUZ, Adelina UNGUREANU, Gabriela VASILESCU, Mӑdӑlina VIERIU, Zoe VIDA PORUMB, Sagar VIDYA SINGH, Alina VODĂ, Florin VOICU, Valeria VOICU, Mihaela TĂTULESCU, Roxana TEACĂ, Cӑtӑlina Ioana TEPŞAN, Luciana TOMA, John TRAINOR, Roxana TUDOR, Maria Alexandra ŢECU, Natalia Simona UDREA.

Perioadӑ expunere: 17 mai – 15 iunie 2023, Galeria Orizont | B-dul Nicolae Bӑlcescu nr. 23A, București, România

Instituţii organizatoare: Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Arte Decorative București, Universitatea Naţionalӑ de Arte București

Parteneri: Asociaţia D’Arte da Vinci, Asociaţia Femeilor Universitare

Partener media: Modernism

Sponsor: Tortӑreasa

Comisie jurizare lucrӑri expoziţie: Joanne Luongo (SUA),Valeria Bertesina (Italia)

Catalog / Catalogue:

Editori coordonatori / Coordinating editors:

Daniela Frumușeanu, Bogdan Hojbotӑ

Tehnoredactare computerizatӑ catalog/ Computerized techno-editing catalogue:

Alexandra Neacșu

Texte / Texts: Daniela Frumușeanu (curator), Bogdan Hojbotӑ (curator), Roxana Pӑsculescu (critic și istoric de artӑ / critic and art historian)

Traducere / Translation: Ruxandra Ştefana Munteanu

Tehnoredactare computerizatӑ afiș / Computerized techno-editing poster: Alexandra Neacșu

Tehnoredactare computerizatӑ bannere, pliante, etichete / Computerized techno-editing banners, flyers, tags: Daniela Frumușeanu

Tehnoredactare computerizatӑ diplome / Computerized techno-editing diplomas: Viorela Mihӑescu

DTP siglӑ proiect: Livia Elena Greaca & Laura Maria Greaca

Fotografii din colecţiile artiștilor / Photos from the artists’ collections

Press Release

May 4th, 2023

Bucharest

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023

On May 17th, at 6:30 PM, at “Horizon” Gallery in Bucharest, the vernissage of the 11th edition of the ”WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” international project will take place. Born from the need for international artistic collaboration, “WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” has inspired artists, didactic staff and students of various art universities in the country and abroad.

The participants until now are: freelance artists from Romania, United States of America, Low Countries (Netherlands), India, Argentina, Slovak Republic, Poland, Italy, Germany, France; didactic staff, graduates and students of Bucharest National University of Arts, „G. Enescu” University of Arts Iaşi, Art and Design University of Cluj-Napoca, Galaţi Faculty of Arts, West University of Timisoara, Oradea Faculty of Visual Arts (Romania), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (USA).

In the current edition of the project, 99 artists from: Romania, USA, Italy, India, Argentina, Germany, Netherlands and Poland, will participate. Their interest has been stimulated by the cultural dialogue established by means of book-object, as a symbol and witness of our interiority: throughout our life we pass through the same mental states that connects us with each other by invisible threads and give beauty to our lives and actions. The book-object represents the opportunity to come into contact with another person and another culture, and thus to share experiences, thoughts, emotions.

The participating artists are: Ana-Maria ABRUDAN, Mirela ANURA, Rodica BANCIU REGEP, Adriana BĂDESCU, Alina BĂNCILĂ, Mihai BĂNCILĂ, Valeria BERTESINA, Nicoleta BICĂ BUCŞARU, Vlad Nicolaie BULGĂR, Patricia CALINCIUC, Roberta CAMPAGNOLO, Dana CATONA, Eduard Cristian COMAN, Lidia CORLADI, Lavinia DIMA, Ana-Sabina DRINCEANU, Cinzia FARINA, Suzana FÂNTÂNARIU, Sofia FRÄNKL, Daniela FRUMUŞEANU, Floki GAUVRY, Rodica GHERGHINOIU CROITORU, Erika GUADAGNIN, Miruna HAŞEGAN, Ovidiu HAŢIEGANU, Elena HĂBĂŞESCU, Georgeta HLIHOR, Bogdan HOJBOTĂ, Ofelia HUŢUL, Annamaria IODICE, Constantin-Ovidiu IONESCU, Ion ISAILA, Cezar LĂZĂRESCU, Bogdan Adrian LEFTER, Raluca Simona LOGHIN, Joanne LUONGO, Patrizio MARIGLIANO, Ecaterina MĂRGHIDAN, Anca Raluca MEMETE, Cristina MIHAI, Vintilӑ Constantin MIHĂESCU, Viorela MIHĂESCU, Gianina MIRON, Stefania MISSIO, Cristina MOCAN, Mihai MOLDOVANU, Viorica-Ana MORUZ, Ruxandra Ştefana MUNTEANU, Gabriela NAFTANAILĂ LEVENŢU, Alexandra NEACŞU, Monica NECHITA, Maria NEGREANU, Cristina Gloria OPRIŞA, Veronica OPRUŢA, Diana OTET, Joanna PALJOCHA, Roberta PETRANGELI, Gabriela PETRE, Livia Ramona PETRESCU, Virginia PIŞCORAN, Ana PLATON, Viorica POGĂCEANU, Monica POP, Tiberiu POP, Paul POPA, Adriana POPA CANIJA, Crinela POPESCU, Gabriela RADU, Doina REGHIŞ IONESCU, Simone RICCIARDIELLO, Ana ROŞOGA, Ana Maria RUGESCU, Cecilia RUWETTE, Silvia SALA, Angela SEMENESCU, Veronica SERACOVAN, Atena Elena SIMIONESCU, Manuela SIMONCELLI, Ruxandra Eugenia SOCACIU, Ştefana-Roxana STOICA, Rodica STRUGARU, Naomi SULTANIK, Elena ŞOLTUZ, Adelina UNGUREANU, Gabriela VASILESCU, Mӑdӑlina VIERIU, Zoe VIDA PORUMB, Sagar VIDYA SINGH, Alina VODĂ, Florin VOICU, Valeria VOICU, Mihaela TĂTULESCU, Roxana TEACĂ, Cӑtӑlina Ioana TEPŞAN, Luciana TOMA, John TRAINOR, Roxana TUDOR, Maria Alexandra ŢECU, Natalia Simona UDREA.

Exhibition period: May, 17th – June, 15th, 2023, “Horizon” Gallery | 23A Nicolae Bӑlcescu Avenue, Bucharest, Romania

Organizing institutions: Romanian Plastic Artists Union – Decorative Arts Department Bucharest, Bucharest National University of Arts

Partners: D’Arte da Vinci Association, University Women Association

Media partner: Modernism

Sponsor: Tortӑreasa

Exhibition artworks jury panel: Joanne Luongo (USA), Valeria Bertesina (Italy)

Catalogue:

Coordinating editors:

Daniela Frumușeanu, Bogdan Hojbotӑ

Computerized techno-editing of the catalogue:

Alexandra Neacșu

Texts: Daniela Frumușeanu (curator), Bogdan Hojbotӑ (curator), Roxana Pӑsculescu (art critic and historian)

Translation: Ruxandra Ştefana Munteanu

Computerized techno-editing of the poster: Alexandra Neacșu

Computerized techno-editing of banners, flyers, labels: Daniela Frumușeanu

Computerized techno-editing of the diplomas: Viorela Mihӑescu

Project logo DTP: Livia Elena Greaca & Laura Maria Greaca

Photos from the artists’ collections