Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Vintilă Petru Junior[:en]Vintilă Petru Junior[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

VINTILA PETRU JUNIOR
Vintilă Petru Junior
Adresa: Şos. Mihai Bravu, nr. 43, Bl. 4 ap. 54, sector 2 – Bucureşti – România

Tel: +40216.422.118 – mob. +40733.235.136/div>

e-mail: petruvintilajunior@yahoo.com
web:,

Uzina viselor - Factory of dreams -creion hârtie - pancil-paper 47x60 cm.

Uzina-viselor–creion-hârtie-47×60-cm.

Prezentare Demers Artistic

Lumea din desenele lui Petru Vintila-junior e un triumf al geometriei. Ca in portretul alegoric al lui Newton desenat candva de Blake, ea a fost creata cu echerul si compasul.
Cercul si sfera, semnele pitagoreice ale desavarsirii, incorporeaza sensurile unui univers in care se implinesc miracole.
Inainte de toate, e un miracol al luminii. Nu noaptea, ci atotbiruitoarea amiaza e timpul marelui mister al genezei.
Petru Vintila-junior da, astfel, inteles unor traditii ce descind din vechile civilizatii ale Mediteranei, cladite pe dimensiunile unei verticalitati ce ritma verticalele insesi ale razelor soarelui; traditii carora le-a dat ipostaziere propice si folclorul romanesc, si poema eminesciana – unde Luceafarul este, mai presus de toate, Lumina – si geometria pura a lui Brancusi.
Simbolurile se citesc, in aceste desene, intr-o perspectiva clar poematica. Totul se rezolva la nivelul metaforei, fiecare episod al naratiunii se lumineaza deplin daca e privit de la inaltimea sensurilor lirice ale unei poeme, in care simbolurile-cheie sunt soarele si sfera, lumina sau geometria sau, cu un singur cuvant – ratiunea triumfanta.
Petru Vintila-junior – si-a impus un program riguros de reevaluare a functiei traditionale a desenului. Respingand maruntele prejudecati ale modelor impuse de diverse curente agreate de critici si lansate de galeristi, el face convingatoarea dovada a permanentelor unor valori pe case le-a instituit, in istoria imaginii vizuale, linia.
Elogiu al poeziei cuprinse in geometriile launtrice ale lumii, arta lui Petru Vintila-junior da masura unei admirabile cutezante: aceea de a ramane credincios siesi, gandurilor si sensibilitatii sale.

Dan Grigorescu

website link ,

[:en]

VINTILA PETRU JUNIOR
Vintilă Petru Junior
Adresa: Şos. Mihai Bravu, nr. 43, Bl. 4 ap. 54, sector 2 – Bucureşti – România

Tel: +40216.422.118 – mob. +40733.235.136/div>

e-mail: petruvintilajunior@yahoo.com
web:,

Uzina viselor - Factory of dreams -creion hârtie - pancil-paper 47x60 cm.

Factory-of-dreams-pancil-paper-47×60-cm.

Prezentare Demers Artistic

The world of Petru Vintila Jr’s drawings represents a triumph of the geometry. As the allegorical portrait of Newton drawn by Blacke some time ago, it was created with the help of the square and compasses set.
The circle and the sphere, Pitagora’s signs of perfection, embody the significance of a Universe where the wonders come true.
First of all it is a miracle of the light. Not the night, but the all-conquering noon represents the time of the Genesis’s great mister. So, Petru Vintila Jr. gives a meaning to some traditions that descend from the old civilisation of the Mediterranean Sea, built on the dimensions of a verticality having harmonized with the vertical lines of the sunrays; these traditions were illustrated by the romanian folclore, Eminescu’s poems – where the Morning Star is, above all, the light – and Brancusi’s even geometry.
The symbols are decoded in these drawings through a clear poem – like perspective. Everything is solved by a metaphor; each episode of the narration is totally lightened up if one thinks of it from the highness of the lyrical meaning of a poem, where the key symbols are represented by the Sun and the Moon, light or geometry, i.e. the triumphant reason.
Petru Vintila Jr. imposed to himself a strict programme revaluing the traditional function of drawing. Rejecting the pelty preconceived ideas of a few patterns forced by different trends approved by the art critics and art galleries owvers, he convincingly proves the permanence of some values, the line along the history of visual image.
As an eulogy to the poem contained in the inner geometry of the world, the art of Petru Vintila Jr. gives the measure of an admirable boldness – the boldness to be faithful to himself to his thoughts and
sensitivity.

Dan Grigorescu

website link ,

[:]