Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Videa Virginia[:en]Videa Virginia[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

VIDEA VIRGINIA
Videa Virginia
Adresa: Str. Andrei Mureșanu, nr. 19 , sector 1 – Bucureşti – România
Tel: +40212.305.136, +40745.423.913
e-mail: gintuca@b.astral.ro, gintuca@yahoo.com

Fantasme-Phantasms - ulei-pânză - oil-canvas 60x80 cm.

Fantasme-ulei-pânză-60×80-cm.

Prezentare Demers Artistic

Pictura mea nu se înscrie într-o anumită concepție stilistică; este personală și independentă. Aceasta nefiind rezultatul unei detașări voite față de produsul artistic contemporan, ci al unei gândiri proprii și intime. Lumea mea interioară, pe care o exprim în artă, etalează un optimism intens și opulent, total opus modului în care mă manifest în viața cotidiană.
Picturilor mele nu trebuie să li se caute neapărat subiectul. Eu vreau sa fiu înțeleasă prin senzațiile pe care le declanșez privitorului și cu cât vor fi mai diferite, însemnă că am reușit să transmit mai mult.
Culoarea iți deconspiră starea de spirit, pictura fiind comunicarea cea mai sinceră și directă.
Clipa exprimării cromatice nu coincide cu timpul germinării ideilor. Artistul rezumă în subconștient tot ce l-a impresionat din viață, dar mai ales esențialul din povara culturală a secolelor precedente.
Evoluția vine de la sine, lucrând. Observ că am parcurs un drum, ajungând într-un punct al meu din care mă deplasez ușor, dar puțin înafara lui, revenind mereu la constanta mea personală. De fapt, în acest mod, lucrările mele îmi aparțin cu adevărat.

website link www.virginiavidea.ro

[:en]

VIDEA VIRGINIA
Videa Virginia
Adresa: Str. Andrei Mureșanu, nr. 19 , sector 1 – Bucureşti – România
Tel: +40212.305.136, +40745.423.913
e-mail: gintuca@b.astral.ro, gintuca@yahoo.com

Fantasme-Phantasms - ulei-pânză - oil-canvas 60x80 cm.

Phantasms-oil-canvas-60×80-cm.

Prezentare Demers Artistic

My painting is not part of a particular design style , is personal and independent . This is not the result of willful detachment to contemporary artistic product , but of their own thinking and intimate . My inner world , which we express in art, exhibits an intense optimism and opulent , opposite how I manifest in everyday life.
My paintings need not necessarily be subject to search . I want to be understood by the viewer’s sensations that trigger them and how they will be different , meaning that we were able to send more.
Color you mood betrays painting is the most honest and direct communication .
Moment does not coincide with chromatic expression during germination of ideas. Artist subconsciously summarizes all impressed in life, but especially essential in the cultural burden of previous centuries .
Evolution comes naturally , working . I notice that we have come a way , reaching a point of mine that I go easy , but little outside his always returning to my personal constant . In fact , in this way , my work really mine

website link www.virginiavidea.ro

[:]