Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

VIATA @ Bucureşti

VIATA @ Bucureşti
Doctor

Va invitam sa onorati cu prezenta dumneavoastra deschiderea expozitiei

VIATA

Eugenia Hagiu Andrei

grafica si pictura

Sambata, 7 octombrie 2023, ora 17.00

La Palatul Parlamentului, Centrul International de Conferinte,

 Sala de Expozitii “Constantin Brancusi”

Strada Izvor 2-4, sector 5, Bucuresti.

GÂNDURI PENTRU GINA HAGIU ANDREI
Gingașă asemenea unei flori rare, cu mesaje și sclipiri ce vin dintr-o altă
dimenisune, arta Eugeniei Hagiu Andrei se înscrie într-o direcție contemporană cu atât
mai neașteptată și mai interesantă cu cât lumea în care trăim accelerează pe o pantă
foarte abrubtă spre desacralizarea totală.
Între noi, mai mult tăinuiți decât la vedere, trăiesc artiști răpiți de vedere realității
aflate dincolo de ceea ce percep simțurile noastre. De aceea, căutarea lor s-a înscris pe
drumul îngust și plin de spini dar care conduce, fără ezitare spre Adevăr. Sunt acei
artiști care, indiferent de tehnica abordată, indiferent dacă se exprimă bidimensional sau
tridimensional, sondează transcendentul. Expresia a ceea ce mintea nu poate cuprinde,
a perfecțiunii divine sau intuiția ei, măcar, se relevă în lucrările acestor artiști prin forme
simple, recognoscibile, uneori chiar prin obiecte comune, umile, plasate în contexte
vizuale capabile să le smulgă din dimensiunea lor imanentă și să le facă mesagere ale
lumii nevăzute.
Între acești artiști contemporani se află și Gina Hagiu, graficiană și pictoriță al
cărei rafinament compozițional și cromatic este pe măsura delicateței și a smereniei
propriei sale ființe. Un acord deplin între om și opera sa se deslușește de îndată. Pe
măsură ce o cunoști și poți pătrunde, fie și timid, în taina ființei ei, te apropii și de lumea
întruchipată pe pânză sau pe hârtie, devii și tu, privitorul, cetățean al unei lumi interioare
în care se reflectă, ca într-o oglindă, lumea transcendentă.
Recenta expoziție personală, de la Sala „Constantin Brâncuși” a Palatului
Parlamentului poartă un titlu scurt, simplu și sugestiv pentru cine o cunoaște pe artistă
și pentru cine-i cunoaște felul de a se exprima. Expoziția se numește „Viața”. Desigur,
la o vedere superficială, gândul te poate duce la viața de aici, la cea pe care o știm dar
care este limitată și imperfectă. Însă, mai mult ca sigur, Gina Hagiu intuiește în lucrărilei
recente dimensiunea adevăratei Vieți, a celei pe care ne-o vestesc Evangheliile, prin
Hristos, care este „Calea, Adevărul și Viața”.
Fără urmă de îndoială, Eugenia Hagiu Andrei este o artistă creștină laică ale
cărei căutări și sondări în partea nevăzută a lumii au rodit de-a lungul timpului într-o
bogăție de expresii artistice pline de sevă și purtătoare de mesaj. Lucrările ei, și cele
prezente, și cele păstrate în atelier, sunt mesageri ai unor colțuri de Rai, ai cerurilor
înalte, unde sălășluiește Dumnezeu Atotțiitorul, Cel pe care nu-L putem vedea dar pe
care sufletele dezrobite de patimi Îl pot simți și intui. În felul acesta, fără a fi iconar,
artistul contemporan devine și el un mărturisitor al Adevărului. Și un prieten al lui Hristos
Mântuitorul.
Luiza BARCAN