Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte | Ediţia a XIII-a, 2024

VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte | Ediţia a XIII-a, 2024
Nistor Laurențiu

Comunicat de presӑ
27.03.2024
București

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | XIII th edition, 2024
VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte | Ediţia a XIII-a, 2024
Pe 7 aprilie 2024 la ora 16:00, la Galeria Orizont din București, va avea loc vernisajul celei de-a XIII-a ediţii a proiectului internaţional WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange.
Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange a inspirat artişti, cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate.
Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos (Olanda), India, Argentina, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Germania, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.).
La ediţia actualӑ a proiectului participӑ 100 de artiști din: România, SUA, Italia și Germania. Publicul care va intra ȋn universul seducӑtor al cӑrţilor obiect expuse ȋn perioada 7-28 aprilie 2024 la Galeria de Artӑ Orizont din București, va purta amprenta spiritului luminos al artiștilor care au creat aceste minunate opere de artӑ. Diversitatea tematicӑ, formalӑ, dimensionalӑ, juxtapunerile surprinzӑtoare de texturi și materiale, genereazӑ un spectacol vizual inedit.

Artiștii participanţi la aceastӑ ediţie sunt urmӑtorii: Ana-Maria ABRUDAN, Mirela ANURA, Maria-Luiza BALAN, Rodica BANCIU REGEP, Adriana BĂDESCU, Mihaela Laura BOERU, Florenţa BOGDAN, Emilia Maria BOŞOI, Nicoleta BICĂ BUCŞARU, Vlad-Nicolaie BULGĂR, Mihai-Cӑtӑlin BURTEA, Crina BUZILĂ, Dana CATONA, Aurora-Speranţa CERNITU, Eduard Cristian COMAN, Iulia Maria DĂNCILĂ, Lavinia DIMA, Dana DINCĂ, Oana DORU, Gabriela DRĂGHICI, Dorothea FLEISS, Sofia FRÄNKL, Daniela FRUMUŞEANU, Erika GUADAGNIN, Geta-Maria GUGA, Miruna HAŞEGAN, Ovidiu HAŢIEGANU, Georgeta HLIHOR, Bogdan Severin HOJBOTĂ, Ofelia HUŢUL, Teodora IONESCU, Carmen IORDACHE-DIBLĂ, Ion Ilarion ISÄILÄ, Claudia LAZĂR, Cristina LAZĂR, Natalia LAZĂR, Valeriu LAZĂR, Cezar LĂZĂRESCU, Bogdan-Adrian LEFTER, Raluca Simona LOGHIN, Rodica LOMNĂŞAN, Joanne R. LUONGO, Ecaterina MĂRGHIDAN, Patrizio MARIGLIANO, Ruxandra Sibil MERMEZE, Vintilӑ MIHĂESCU, Elena MIRON, Claudia-Adriana MLADIN BUNEA, Cristina MOCAN, Mariana MOCANU-PĂUN, Ruxandra Ştefana MUNTEANU, Alexandra NEACŞU, Aurelia NECULAI, Maria NEGREANU, Mihaela OBADĂ, Veronica OPRUŢA, Ana Maria PANAITESCU, Simona PANDELE, Ioana-Andra PANDURU, Roberta PETRANGELI, Livia Ramona PETRESCU, Virginia PIŞCORAN, Ana PLATON, Vasile POP-NEGREŞTEANU, Crinela POPESCU, Viorica POGĂGEANU, Adriana POPA CĂNIJA, Paul Ioan POPA, Silvio POZZATI, Alexandru Cӑtӑlin PRIOTEASA, Anca PUNCT, Liviu RAŢA, Doina REGHIŞ IONESCU, Ana-Maria RUGESCU, Angela SEMENESCU, Veronica SERACOVAN, Alfred SCHUPLER, Manuela SIMONCELLI, Ștefana – Roxana STOICA, Elisabeta SULTAN, Ioana STELEA, Valentina ŞTEFĂNESCU, Mihaela TĂTULESCU, Radu TȊRNOVEAN, Manuela TODERAŞ, Alina TUDOR, Roxana TUDOR, Alexandra ŢECU, Natalia Simona UDREA, Adelina UNGUREANU, Iustina Silvana URSU, Elena Veronica VANCEA, Zoe VIDA PORUMB, Gabriela VASILESCU, Mӑdӑlina VIERIU, Alina VODĂ, Daniela VOICILĂ DRĂGULESCU, Valeria VOICU, Ioana WOLDETSADIK, Alexandru ZANĂ.

Perioada desfӑșurӑrii expoziţiei: 7-28 aprilie 2024, Galeria Orizont, str. Nicolae Bӑlcescu nr. 23 A, București, România.

Curator: Daniela FRUMUŞEANU
Prezintӑ: Dr. Roxana PÄSCULESCU, critic și istoric de artӑ
Organizatori: Daniela FRUMUŞEANU, Alexandra NEACŞU, Alexandra ŢECU
Recitӑ: Marina ZAFIU
Juriu: Joanne R. LUONGO (SUA) & Daniela FRUMUŞEANU (România)

Editor coordonator afiș | catalog: Daniela FRUMUŞEANU
Tehnoredactare computerizatӑ afiș | catalog: Alexandra NEACŞU
Tecte catalog: Dr. Roxana PÄSCULESCU (critic și istoric de artӑ), Daniela FRUMUŞEANU (curator)
Tehnoredactare computerizatӑ etichete: Daniela FRUMUŞEANU

Instituţii organizatoare: Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Arte Decorative București, Universitatea Naţionalӑ de Arte București.
Parteneri: Asociaţia D’Arte da Vinci, Asociaţia Femeilor Universitare
Partener media: Modernism, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Agerpres, Zile și Nopţi, Amos News, COOLT Neamţ, Revista-ARTA, Piaţa de ARTÄ, TOP BUSINESS, Tortӑreasa.

Press Release
March 27th, 2024
Bucharest

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | XIIIth edition, 2024
VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte | Ediţia a XIII-a, 2024

On April 7th 2024, at 4:00 PM, at “Horizon” Gallery in Bucharest, the opening of the XIIIth edition of the WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange international project will take place. Born from the need for international artistic collaboration, WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange has inspired artists, teachers, graduates and students of various art universities in the country and abroad.
The participants until now are: freelance artists from Romania, United States of America, Low Countries (Netherlands), India, Argentina, Slovak Republic, Poland, Italy, Germany, France; didactic staff, graduates and students of Bucharest National University of Arts, „G. Enescu” University of Arts Iaşi, Art and Design University of Cluj-Napoca, Galaţi Faculty of Arts, West University of Timisoara, Oradea Faculty of Visual Arts (Romania), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (USA).
In the current edition of the project, 100 artists from: Romania, USA, Italy, Germany, will participate. The public who will enter the seductive universe of the object books exhibited between April 7th -28th, 2024 at the Orizont Art Gallery in Bucharest, will bear the imprint of the luminous spirit of the artists who created these wonderful works of art. The thematic, formal, dimensional diversity, the surprising juxtapositions of textures and materials, generate a unique visual spectacle.
The participating artists are: Ana-Maria ABRUDAN, Mirela ANURA, Maria-Luiza BALAN, Rodica BANCIU REGEP, Adriana BĂDESCU, Mihaela Laura BOERU, Florenţa BOGDAN, Emilia Maria BOŞOI, Nicoleta BICĂ BUCŞARU, Vlad-Nicolaie BULGĂR, Mihai-Cӑtӑlin BURTEA, Crina BUZILĂ, Dana CATONA, Aurora-Speranţa CERNITU, Eduard Cristian COMAN, Iulia Maria DĂNCILĂ, Lavinia DIMA, Dana DINCĂ, Oana DORU, Gabriela DRĂGHICI, Dorothea FLEISS, Sofia FRÄNKL, Daniela FRUMUŞEANU, Erika GUADAGNIN, Geta-Maria GUGA, Miruna HAŞEGAN, Ovidiu HAŢIEGANU, Georgeta HLIHOR, Bogdan Severin HOJBOTĂ, Ofelia HUŢUL, Teodora IONESCU, Carmen IORDACHE-DIBLĂ, Ion Ilarion ISÄILÄ, Claudia LAZĂR, Cristina LAZĂR, Natalia LAZĂR, Valeriu LAZĂR, Cezar LĂZĂRESCU, Bogdan-Adrian LEFTER, Raluca Simona LOGHIN, Rodica LOMNĂŞAN, Joanne R. LUONGO, Ecaterina MĂRGHIDAN, Patrizio MARIGLIANO, Ruxandra Sibil MERMEZE, Vintilӑ MIHĂESCU, Elena MIRON, Claudia-Adriana MLADIN BUNEA, Cristina MOCAN, Mariana MOCANU-PĂUN, Ruxandra Ştefana MUNTEANU, Alexandra NEACŞU, Aurelia NECULAI, Maria NEGREANU, Mihaela OBADĂ, Veronica OPRUŢA, Ana Maria PANAITESCU, Simona PANDELE, Ioana-Andra PANDURU, Roberta PETRANGELI, Livia Ramona PETRESCU, Virginia PIŞCORAN, Ana PLATON, Vasile POP-NEGREŞTEANU, Crinela POPESCU, Viorica POGĂGEANU, Adriana POPA CĂNIJA, Paul Ioan POPA, Silvio POZZATI, Alexandru Cӑtӑlin PRIOTEASA, Anca PUNCT, Liviu RAŢA, Doina REGHIŞ IONESCU, Ana-Maria RUGESCU, Angela SEMENESCU, Veronica SERACOVAN, Alfred SCHUPLER, Manuela SIMONCELLI, Ștefana – Roxana STOICA, Elisabeta SULTAN, Ioana STELEA, Valentina ŞTEFĂNESCU, Mihaela TĂTULESCU, Radu TȊRNOVEAN, Manuela TODERAŞ, Alina TUDOR, Roxana TUDOR, Alexandra ŢECU, Natalia Simona UDREA, Adelina UNGUREANU, Iustina Silvana URSU, Elena Veronica VANCEA, Zoe VIDA PORUMB, Gabriela VASILESCU, Mӑdӑlina VIERIU, Alina VODĂ, Daniela VOICILĂ DRĂGULESCU, Valeria VOICU, Ioana WOLDETSADIK, Alexandru ZANĂ.

Exhibition period: April, 7th – 28th , 2024, Horizon Gallery | 23A Nicolae Bӑlcescu Avenue, Bucharest, Romania

Curators: Daniela FRUMUŞEANU
Presents: Dr. Roxana PÄSCULESCU (art critic and historian)
Organizers: Daniela FRUMUŞEANU, Alexandra NEACŞU, Alexandra ŢECU
Recites: Marina ZAFIU

Jury: Joanne R. LUONGO (USA) & Daniela FRUMUŞEANU (Romania)

Coordinating editors poster | catalogue: Daniela FRUMUŞEANU
Computerized techno-editing of the poster | catalogue: Alexandra NEACŞU
Catalogue texts : Dr. Roxana PÄSCULESCU (art critic and historian) Daniela FRUMUŞEANU (curator)
Computerized techno-editing labels: Daniela FRUMUŞEANU

Organizing institutions: Romanian Plastic Artists Union – Decorative Arts Department Bucharest, Bucharest National University of Arts
Partners: D’Arte da Vinci Association, University Women Association
Media partner: Modernism, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Agerpres, Zile și Nopţi, Amos News, COOLT Neamţ, Revista-ARTA, Piaţa de ARTÄ, TOP BUSINESS, Tortӑreasa.