Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Vesa-Gavrilă Mariana[:en]Vesa-Gavrilă Mariana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

VESA GAVRILA MARIANA
Vesa-Gavrilă Mariana
Adresa: Bucureşti – România
Tel: +40720.033.304
e-mail: fmvesa@yahoo.com
web: ,

Diminea ce ZY - ulei-pânză - oil-canvas 90x90 cm.

Dimineață-ulei-pânză-90×90-cm.

Prezentare Demers Artistic

Ceea ce mă face să pictez este o îndărătnicie fără margini…O datorie izvorâtă din adâncul meu EXTERIOR, de dincolo de Timp si Spaţiu, însămânăţată în mine cu toate simbolurile si mesajele ancestrale, de care mă minunez continuu. Singura mea calitate este starea de veghe si strădania mea să-mi îndeplinesc misiunea cu seriozitate si dragoste.
Două lucruri mi se par greu de realizat în artă: sinceritatea si răbdarea. Drumul este anevoios dar sigur. Avem sansa de a fi unici si putem scormoni si în noi, nu doar în sacul cu mosteniri.
Constat că revin asupra câtorva teme fără să-mi propun. Nu sunt teme-soc. Structura mea feminină se dovedeste legată de valorile eterne: Natură, Dragoste, Maternitate, Identitate. În urma introspecŃiei, călăuzită de muzică si poezie (la propriu), rezultă ,,metisajul dintre Impresionism si Tasism, logodna dintre Naturalismul exaltant si decorativul naturizant al curentului Art Nouveau’’.
Oricum, pictura pentru mine înseamnă culoare, materie, reconstituirea morală a ceea ce înseamnă baza mea spirituală.

,,Fără nerăbdare voi visa,
Mă voi asterne lucrului
Care nu poate sfârsi niciodată
Si încetul cu încetul,
În vârful braŃelor renăscute
Se vor redeschide mâini îndurătoare
În căusurile lor
Din nou ivindu-se ochii
Vor răspândi iar lumină.’’
Giuseppe Ungaretti

website link

[:en]

VESA GAVRILA MARIANA
Vesa-Gavrilă Mariana
Adresa: Bucureşti – România
Tel: +40720.033.304
e-mail: fmvesa@yahoo.com
web: ,

Diminea ce ZY - ulei-pânză - oil-canvas 90x90 cm.

Dimineață-oil-canvas-90×90-cm.

Prezentare Demers Artistic

What drives me to paint is a boundless will…A duty born from my EXTERIOR depths, beyond Time and Space, seeded in me with all of the ancestral symbols and messages, of which I am continuously in awe. My only quality is a state of continous awakeness and the endeavour of accomplishing my mission with seriosity and love.
Two things I find hard to achieve in art: honesty and patience.
The road is demanding but certain. We have the chance of being unique and we can dig in ourselvess too, not just in the heritage box. I discover that I always return to a few main themes, involuntarily. They’re not shockthemes.
My feminine structure proves itself bound by the eternal values: Nature, Love, Motherhood, Identity. As a result of introspection, guided by music and poetry (literally), you can find a ,,mix between Impressionism and Tasism, the engagement between the exhilarating Naturalism and the naturifying decorative character of the Art Nouveau current’’.
Anyhow, for me painting means colour, the material, the moral reconstruction of what is my spiritual base.
Mariana Gavrilă Vesa

website link

[:]