Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

Verde, que te quiero verde @ Galateea Contemporary Art

Verde, que te quiero verde @ Galateea Contemporary Art
Doctor

Galeria Galateea Contemporary Art are plăcerea de a vă invita miercuri, 4 octombrie 2023, ora 18 la vernisajul expoziției Verde, que te quiero verde (instalație ceramică) a artistei Cristina Bolborea.
Vor lua cuvântul prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea și conf. univ. dr. Aurel Vlad.
Expoziția poate fi vizitată până în data de 12 noiembrie 2023.


The Galateea Contemporary Art Gallery is pleased to invite you on Wednesday, October 4, 2023, 6 p.m. at the opening of the exhibition Verde, que te quiero verde (ceramic installation) by the artist Cristina Bolborea.
The guest speakers will be Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea and Assoc. Prof. Dr. Aurel.
The exhibition can be seen until November 12, 2023.

 

Verde, que te quiero verde

Ne-am obișnuit ca, în majoritatea distopiilor, fie ele tratate literar sau cinematografic, proliferarea vegetalului să fie un semn al extincției, al invaziei iraționalului nestrunit, al sălbăticiei distructive, al opresiunii malefice a lianelor, pețiolurilor, staminelor, nervurilor, a liberului (ce ciudat sună!), adică al complexului de vase prin care circulă seva.
Făcând apel la celebrul vers al lui Lorca (Verde, cât te iubesc, verde), expoziția dorește să restituie sensurile pozitive ale vegetalului, să vorbească în termenii artei despre miracolul clorofilei, al culorii verde ca principiu vital.
Poate un zid cotropit de un ocean de verde, un templu înecat în frunze, controlat de furia cotropitoare a plantelor să-și preschimbe semnificația tradițională? Ne putem oare imagina că ne aflăm în fața unei săli de expoziție în care invazia vegetalului este un semn limpede de regenerare și o promisiune de viață nouă? Răspunsul acestei construcții expoziționale este unul lipsit de ezitări. Un răspuns pe care însă doar îl va sugera, și pe care publicul sper să-l și formuleze, pe măsură ce expoziția va crește sub ochii săi.
Cristina Bolborea
 

Verde, que te quiero verde

We have become accustomed to the fact that, in most dystopias, be they treated in literary or cinematic form, the proliferation of vegetation is a sign of extinction, of the invasion of the irrational, of the destructive wildness, of the evil oppression of vines, petioles, stamens, veins, of freedom (how strange it sounds!) that is, of the complex of vessels through which the sap flows.
Calling on Lorca’s famous verse (Green, how much I love you, green), the exhibition wants to restore the positive meanings of vegetation, to speak in terms of art about the miracle of chlorophyll, of the colour green as a vital principle.
Can a wall engulfed by an ocean of green, a temple drowned in leaves, controlled by the rampaging fury of plants change its traditional meaning? Can we imagine that we are in front of an exhibition hall where the invasion of the plant is a clear sign of regeneration and a promise of new life? The answer to this exhibition construction is one without hesitation. An answer that it will only suggest, and which, I hope, the public will formulate, as the exhibition will grow under their eyes.
Cristina BolboreaCristina Bolborea este ceramistă. A debutat cu o expoziție personală în 1995 la galeria Caminul Artei din București, apoi a participat la numeroase expoziții de grup și alte 14 expoziții personale în România și în străinătate. Pe parcursul anului 2015, ceramista a expus la Museu Nacional do Azulejo din Lisabona și alte patru muzee din Portugalia și a fost artistă invitată (cu o colecție de aproximativ 160 de lucrări) la Bienala de Ceramică Aveiro (Museu da Cidade). În 2016 a avut expoziții personale în Spania, la Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias „Gonzales Marti” din Valencia și la Museo Nacional de Artes Decorativas din Madrid. Creația ei a fost distinsă cu premii la Bienala de Ceramică din Cluj-Napoca (2013) și la Expoziția Națională de Ceramică din Constanța (2011). Ea are un doctorat în Arte Plastice și Decorative de la Universitatea Națională de Arte din București, unde a avut o carieră academică între 2000 și 2021. Artista este și curator pentru expoziții de artă decorativă contemporană și membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1990.
Locuiește și lucrează în București.
 

Cristina Bolborea is a ceramist. She made her debut with a solo exhibition in 1995 at the Caminul Artei gallery in Bucharest, and then participated in numerous group exhibitions and other 14 solo exhibitions in Romania and abroad. During 2015, the ceramist exhibited at the Museu Nacional do Azulejo in Lisbon and four other museums in Portugal, and was a guest artist (with a collection of about 160 works of art) at the Aveiro Ceramics Biennale (Museu da Cidade). In 2016 she had solo exhibitions in Spain, at the Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias „Gonzales Marti” in Valencia and the Museo Nacional de Artes Decorativas in Madrid. Her creation was awarded prizes at the Ceramics Biennale in Cluj-Napoca (2013) and the National Ceramics Exhibition in Constanța (2011). She has a Ph.D. in Fine and Decorative Arts from the National University of Arts in Bucharest, where she had an academic career between 2000 and 2021. The artist is also a curator for exhibitions of contemporary decorative art and a member of the Union of Plastic Artists of Romania since 1990.
Lives and works in Bucharest.

 

Clara Dărângă
Gallery Assistant 

Galateea Contemporary Art
Calea Victoriei 132, Bucureşti | Bucharest
www.galateeagallery.com/
office@galateeagallery.com 
Tel: +40745355941
Program galerie  | Opening hours
Luni, Mierc, Vin: 4pm – 8pm & Marti, Joi: 12pm – 4pm
Mon, Wed, Fri: 4pm – 8pm & Tue, Thu: 12pm – 4pm
Facebook/Instagram: Galateea Contemporary Art