Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

Tower of strength. Instanțe ale sensibilului @ Bucureşti

Tower of strength. Instanțe ale sensibilului @ Bucureşti
Doctor

Vernisaj 21.09.2023, ora 19:00
21.09 – 8.10.2023
WASP Working Art Space and Production
[Scroll down for english version]
Artiste:
Ioana Aron
Maia Ștefana Oprea
Mirela Ivanciu
Ana Petrovici-Popescu
Ilinca Harnuț
Mentori:
Marilena Preda Sânc
Ilinca Hărnuț
Curatoare:
Andreea Căpitănescu
🟠 4Culture anunță deschiderea expoziției „Tower of strength. Instanțe ale sensibilului” din cadrul proiectului Exploring Plurealities, în data de 21 septembrie 2023, începând cu ora 19:00.
🟠 Prin practicile utilizate, (textil, instalație, multimedia), artistele redefinesc spațiul prin relația de interior-exterior, apropiere și distanță, prezentând un melanj construit din fragmentele propriilor identități, a memoriei și introspecțiilor, pornind de la premisa că memoria este un construct sinestezic.
Lucrările explorează discrepanțele de gen, atât din perspectivă socială, cât și culturală, diferitele stagii ale identității, preluând fragmente din trecutul individual și colectiv. Se aduc în prim plan conexiuni individuale și confruntări comune, dileme și provocări de natură estetică, socială și culturală. Este o provocare să înțelegem că existența noastră este interdependentă între lucruri și relații care apar și dispar într-o continuă mișcare; interdependența și schimbarea fiind niște dimensiuni cruciale ale realității noastre.
🟠 Proiectul Exploring Plurealities se desfășoară în perioada 2022-2024 și include evenimente transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane.
Artistele expoziției curente expun noi creații personale, realizate în urma unor sesiuni de mentorat în cadrul Laboratorului #4 – Practici artistice în relație cu studiile de gen din cadrul proiectului, care s-au desfășurat la sediul WASP Working Art Space and Production.
Producător: Asociația 4Culture (Romania)
Partener: Mette Edvardsen (Norvegia)
Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă, Revista Golan, Empower Art&Artists, Ziarul Metropolis, Happ.ro
Pentru mai multe informații accesați:
www.exploringplurealities.ro
www.4culture.ro
__________
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro
[[[[[English version]]]]]
Opening exhibition 21.09.2023, 7 PM
21.09 – 8.10.2023
WASP Working Art Space and Production
Artists:
Ioana Aron
Maia Ștefana Oprea
Mirela Ivanciu
Ana Petrovici-Popescu
Ilinca Harnuț
Mentors:
Marilena Preda Sânc
Ilinca Hărnuț
Curator:
Andreea Căpitănescu
🟠 4Culture announces the opening of the Tower of strength.Instanțe ale sensibilului exhibition as part of the Exploring Plurealities project, on 21 September 2023, starting at 7pm.
🟠 Through the practices use (textile, installation, multimedia), the artists redefine space through the relationship of interior-exterior, proximity and distance, presenting a melange constructed from fragments of their own identities, memory and introspection, based on the premise that memory is a synesthetic construct.
The work explores gender discrepancies from both social and cultural perspectives, the different stages of identity, taking fragments from the individual and collective past. Individual connections and shared confrontations, aesthetic, social and cultural dilemmas and challenges are brought to the fore. It is a challenge to understand that our existence is interdependent between things and relationships that appear and disappear in constant movement; interdependence and change being crucial dimensions of our reality.
🟠 The Exploring Plurealities project runs from 2022-2024 and includes transdisciplinary events in contemporary performing and visual arts.
The artists in the current exhibition are presenting new personal creations made as a result of mentoring sessions in the project’s Workshop #4 – Artistic Practices in Relation to Gender Studies, held at WASP Working Art Space and Production.
Producer: ASOCIATIA 4 CULTURE (Romania)
Project partner: METTE EDVARDSEN (Norway)
Media Partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă, Revista Golan, Empower Art&Artists, Ziarul Metropolis, Happ.ro
For more informations you can access:
exploringplurealities.ro
4culture.ro
________________________
Project financed by the EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.
EEA grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities in Europe and strengthening bilateral relations between donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltic States.
The three donor countries are cooperating closely with the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. The donors have provided € 3.3 billion through the consecutive grant scheme between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, EEA grants amount to € 1.55 billion. More information on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro
RO-CULTURE is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The budget of the Program is approximately 34 million euros. More details are available on www.ro-cultura.ro