Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

Toporaş Viorica

Toporaş Viorica
Nistor Laurențiu

[:ro]

Viorica Toporas
Toporaş Viorica
Adresa: Şos Nationala 194, bl D, sc D, ap 21, Iași – România
Tel: +40232 433 707, +40727 240 760
e-mail: vioricatoporas@yahoo.com

Trepte_ si _ferestre_ intre_ doua_ strazi.jpg

Trepte si ferestre intre doua strazi

Prezentare Demers Artistic

“ Personalitate harismatică, Viorica Toporaş are pictura în sânge. Aşa se explică frecventele sale expoziţii de trei decenii încoace. Structură lirică, sensibilistă, spontană ea reacţionează promt la contactele cu natura vie, cu istoria palpabilă, cu oamenii… Astfel spus, celestul, teluricul şi acvaticul enunţă, fiecare, componente biografice, sublimităţi şi nostalgii. Un motiv reluat mereu este cel de curte interioară; tărâm al vieţii de fiecare zi, acesta respiră un fel de pace gingaşă. relicve arhitectonice, străzi înfundate, un alb transfigurator colportează veşti din
alte veacuri. Pictoriţa se întâlneşte, pe trasee similare cu Dan Hatmanu, cu Victor Mihăilescu – Craiu, cu Otto Briese; dialoghează afectiv cu Otilia Cazimir…
Constant, artista tematizează, adânceşte şi mai ales jubilează în spiritul unei filosofii
Luminoase”.

Acad. Constantin Ciopraga, Convorbiri Literare, no5, 2009

“…Dominante, tablourile Vioricăi Toporaş… au ca motiv grafic predilect portretul şi peisajul. Element definitoriu în zona stilistică personală, portretul, mă determină să remarc apetitul artistei pentru asemenea subiecte… Un autoportret din anii ceva mai tineri, exprimă o anumită solaritate interioară … Anii au trecut, dar din acest subtil portret ne urmăresc ochii vii şi calzi ai unui artist care vede, simte, exprimă câte ceva din miracolul lumii…”

Valentin Ciucă, Cronica Veche, no12, 2011

website link: www.viorica-toporas.ro,

[:en]

Viorica Toporas
Toporaş Viorica
Adresa: Şos Nationala 194, bl D, sc D, ap 21, Iași – România
Tel: +40232 433 707, +40727 240 760
e-mail: vioricatoporas@yahoo.com

Trepte_ si _ferestre_ intre_ doua_ strazi.jpg

Stairs and windows between two streets

Prezentare Demers Artistic

“ Viorica Toporaş, a charismatic personality, has painting in her blood. Lyrical structure, sensible and spontaneous, she reacts promptly at the contacts with nature, palpable history and people…Celestial, telluric and aquatic, each set forth biographic components, sublimities and nostalgia. A constant motive is of the interior yard, a realm of every day life that breathes a kind of delicate peace, architectonic relics, isolated streets, transfiguring white that brings news from past centuries. The painter meets on similar routes with Dan Hatmanu, Victor Mihăilescu- Craiu, Otto Briese and has an affective dialogue with Otilia Cazimir…The artist deepens and jubilates in the spirit of a bright philosophy”.
Acad Constantin Ciopraga, Convorbiri Literare, no5, 2009

“Viorica Toporas painting has as graphic motives the portrait and the landscape. The portrait is a defining element…A self portrait from an earlier period expresses an interior brightness. Years have passed but the lively and warm eyes from this subtle portrait follow us. The artist feels and expresses something from the miracle of the world.”

Valentin Ciucă, Cronica Veche, no12, 2011

website link: www.viorica-toporas.ro,

[:]