Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]The offense report @ București[:]

[:ro]The offense report @ București[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Expoziția „The offense report” portretizează moștenirea traumatizantă a Comunismului.

În perioada 5 Martie – 12 Aprilie 2018, Elite Art Gallery găzduiește expoziția personală „The offense report” semnată de Christian Paraschiv. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc în data de 6 Martie 2018 la ora 18:30.

Christian Paraschiv este un reprezentant marcant al generației ’80, fiind prezent în arta românească, dar și în cea franceză, începând cu anul 1986. Cu prilejul acestei expoziții, artistul revine în țară, susținând totodată prezentul demers artistic care vizează rememorarea și marcarea plecării sale definitive din România. Reprezentarea plastică a exilului său și al familiei aduce în discuție ruptura produsă în momentul plecării și include un ultim gest al autorităților comuniste pe Aeroportul Otopeni, acela de a-i confisca lucrări și obiecte cu o profundă semnificație pentru intimitatea familială și legăturile emoționale cu aceste obiecte. În cadrul expoziției regăsim două procese verbale de confiscare a acestora, printre care se numără lingurița de botez a fiicei sale, bijuterii etc.

Christian Paraschiv îmbină tehnicile tradiționale cu cele inovatoare, lucru care subliniază caracterul experimental al artei sale. Expoziția aduce în atenția publicului o serie de lucrări realizate în tehnică mixtă (acrilic pe pânză, transfer pe pânză, colaj textil și acetat, acetat și foiță de aur) în care artistul încearcă să reprezinte ștergerea memoriei. El arată că familia, prietenii, chiar și scenele de zi cu zi ajung să se dizolve și să fie risipite, la un moment dat, prin uitare. Uitarea și exilul sunt teme recurente în lucrările lui, iar în jurul acestora gravitează o constelație de alte simboluri marcante.

O ștergere a memoriei presupune și o ștergere a identității, iar în lucrările lui Cristian Paraschiv acestea reflectă dinamismul căutării și al recuperării sinelui. Pe de o parte, lucrările fac apel la memorie ca la o componentă care conservă și e vitală cunoașterii. Aici, artistul pare să resimtă un soi de datorie de a-și aminti, poate chiar nevoia de a face apel la memoria colectivă pentru a găsi adevărul istoriei personale și colective. În același timp, el este preocupat de uitare, de ștergerea acelor părți din memoria autobiografică, ca și cum încearcă o reconstruire și o valorificare a viitorului prin aducerea a ceea ce e intim în social și invers.

În cadrul acestei expoziții, va fi lansat în România albumul Christian Paraschiv Nomos, editat de ICR București, în colaborare cu Fondul Oudin din Paris.
Texte de Alain Oudin, Sebastien Gokalp, Jannick Thiroux.

Expoziția va fi deschisă publicului în intervalul 5 Martie – 12 Aprilie 2018, la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București.

Program de vizitare: Luni – Vineri 12:00 – 19.00
Sâmbătă 11:00 – 15:00

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

[:en]
Christian Paraschiv in exile: expressions of memory and oblivion

„The offense report” exhibit portrais the traumatic legacy of Communism.

In March 5th – April 12th 2018, Elite Art Gallery is hosting the personal exhibit „The offense report” signed by Christian Paraschiv. The official opening of the exhibit will take place on March 6th, 2018, at 6:30 PM.

Christian Paraschiv is an important representative of the 80s generation, and has been present in both Romanian and French art since 1986. On this occasion, the artist will return to his homeland while simultaneously sustaining the present artistic demeanor which targets his memories and his permanent departure from Romania. The plastic representation of his and his family’s exile brings into discussion the disruption which took place when he left and includes a final gesture of the Communist authorities at the Otopeni Airport which wanted to confiscate works and objects of great emotional value which had a profound significance for his family intimacy. Within the exhibit we will find the two reports for their confiscation – the objects include his daughter’s baptism spoon, jewelry, etc.

Christian Paraschiv combines traditional and innovative techniques, thus underlining his art’s experimental character. The exhibits brings to the public’s attention a series of artworks in mixed technique (acrylic on canvas, transfer on canvas, textile collage and acetate, acetate and gold leaves) through which the artist tries to represent the erasing of his memory. He shows that family, friends and even day to day scenes dissolve and are scattered at a certain point through forgetfulness. Forgetfulness and exile are recurring themes in his artworks and around them a constellation of fascinating symbols gravitate.

An erasure of memory implies an erasure of identity and in Cristian Paraschiv’s artworks this reflects the dynamic of self-searching and recovery. On the other hand, his artworks appeal to memory as a component which conserves and is vital to knowledge. Here, the artist seems to feel a duty to remember, maybe even to appeal to collective memory in order to find the truth in personal and collective history. At the same time, he is preoccupied with forgetfulness, with erasing those parts of his autobiographic memory as if he is trying a reconstruction and valorification of the future by bringing what is intimate in the social and viceversa.

The exhibit will be open to the public in between March 5th – April 12th 2018, at Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, Bucharest.

Visiting hours: Monday – Friday 12:00 PM – 7.00 PM
Saturday 11:00 AM – 3:00 PM

Elite Art Gallery aims to promote contemporary plastic artists by organizing complex cultural projects which present to the public new forms of artistic expression, innovative approaches of contemporary art and affirmed values. The Association implements visual arts, musical and educational projects.

[:]