Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Teodorescu Marius Gheorghe[:en]Teodorescu Marius Gheorghe[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

TEODORESCU MARIUS GHEORGHE
Teodorescu Marius Gheorghe
Adresa: Calea Călăraşilor, nr. 10, bl. UJCM, ap. 9, Brăila – România
Tel: +40742.681.825 – +40239.627.741
e-mail: mariusteodorescu2004@yahoo.com

In cârciuma lui Terente - In Terente’s pub - ulei-pânză - oill-canvas - 103.5x100 cm.

In cârciuma lui Terente – ulei-pânză – 103.5×100 cm.

Prezentare Demers Artistic

“[…] Câteva minute sunt de ajuns pentru a înţelege că arta lui Teodorescu aparţine zilelor noastre: este, în acelaşi timp, neliniştitoare şi viguroasă, în unele reprezentări misterioasă şi vibrantă, adesea meditativă. Devine explozivă atunci când alegerile cromatice transmit prin tonalităţi adecvate un mesaj puternic şi redevine calmă atunci când tema tratată o cere, paleta adaptându-se şi ea noii realităţi. Este ca şi cum ai citi, în limbaj figurativ, o pagină de ziar care tratează, cu nonşalanţă, cronică, cultură, politică şi sport. […]”

Prof. Pasquale Petrucci Salerno, 5 februarie 2005

“[…] în arta sa ne apare ca evidentă înlăturarea progresivă a oricărui obstacol ce ar putea sta în calea suprapunerii perfecte a culorilor şi sentimentelor, excluzând orice nostalgie pentru folosirea mimetică a culorilor. Culoarea devine protagonistul absolut, iar tablourile sale emană contraste fulminante într-un tumult de galben scânteietor şi roşu furibund. […]”

Curator, Cristina Tafuri Salerno, 14 februarie 2005

website link www.picturamariusteodorescu.blogspot.com
,

[:en]

TEODORESCU MARIUS GHEORGHE
Teodorescu Marius Gheorghe
Adresa: Calea Călăraşilor, nr. 10, bl. UJCM, ap. 9, Brăila – România
Tel: +40742.681.825 – +40239.627.741
e-mail: mariusteodorescu2004@yahoo.com

In cârciuma lui Terente - In Terente’s pub - ulei-pânză - oill-canvas - 103.5x100 cm.

In Terente’s pub – oill-canvas – 103.5×100 cm.

Prezentare Demers Artistic

“[…] A few minutes are enough to understand that Teodorescu’s art belongs to our times: it is, at the same time, restless and vigorous, in some representations mysterious and quivering, often thoughtful. His art becomes explosive when it appeals to cromatic choises that strengthen, with appropriate tonalities a strong message. Becomes smooth when it is required by the theme: and we find a light palette fitted to the reality. It seems like to be reading, through the figurative language, a newspaper page daling with chronical and culture, politics and sport. […]”

Prof. Pasquale Petrucci Salerno, February 5 th 2005

“[…] In his art it appears evident the progressive removal of all what prevents and hinders the perfect identity between the feelings and the colours, excluding every kind of nostalgia for an imitative use of the colours. With Teodorescu “the colour” becomes the absolute protagonist and his paintings flush with flashing contrasts, glittering with furious yellow and red splinters. […]”

Curator, Cristina Tafuri Salerno, February14th2005

website link www.picturamariusteodorescu.blogspot.com
,

[:]