Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 12/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Teleman Alina[:en]Teleman Alina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Teleman Alina
Teleman Alina
Adresa: Str. Crângului nr. 15, Deva – România
Tel: +40744 535 573
e-mail: allaba2006@yahoo.com

web: ,

”Strada” 10x10cm – gravură, ac rece - ”The street” 10x10cm – engraving, drypoint

”Strada” 10×10 cm. gravură ac rece

Prezentare Demers Artistic

Alina T. îşi caută ex-librisul aşadar. Semn rezumativ, emblemă a unei colecţii, a unei familii citând un blazon, vanitas, micul ex libris impune un cadru oarecum restrictiv aşa cum o face poemul haiku sau vreo altă minimală materializare poetică ce pleacă de la o formă fixă.
Alina Teleman se simte bine pe suportul tipărit manual, îi place evident semnul trasat de mână, acul rece. Tocmai acum, când informaţia, cuvânt ori imagine, pare să prefere văile largi ale internetului, autostrade virtuale cu nenumărate benzi. Piaţa presei scrise cade liber… Tirajul, cartea, foaia tipărită care circula cândva în masă, lasă loc rafinamentului, ediţiilor limitate şi năvalei digitale. Se va fi dus vremea hârtiei de ziar, cea a hârtiei manuale însă, nu. Alina T. pare a fi dintre aceia ce nu sunt deloc tulburaţi de acest făgaş al lucrurilor. Preferă de departe rugozitatea unei coli de hârtie, pixelilor. E dintre cei cărora le prieşte detaşarea de val, având răgaz pentru clarificări sau joacă.
”Trece mâţa prin salon şi apasă pe buton…”

Andrei Rosetti

website link: ,

[:en]

Teleman Alina
Teleman Alina
Adresa: Str. Crângului nr. 15, Deva – România
Tel: +40744 535 573
e-mail: allaba2006@yahoo.com

web: ,

”Strada” 10x10cm – gravură, ac rece - ”The street” 10x10cm – engraving, drypoint

”The-street” 10×10 cm, engraving-drypoint

Prezentare Demers Artistic

Alina T. therefore seeks for ex-libris. Summary sign, emblem of a collection, of a family`s coat of arms, vanitas, the little ex libris requires a somehow restrictive frame, as it does the haiku poem or some other minimal poeticmanifestation that starts from a fixed form.
Alina Teleman enjoys the printed material and she obviously likes the drawing sign, the cold needle. Just now, when information, word or image, seems to prefer the wide valleys of the Internet and the virtual highways with manylanes. Just now when the print media market falls free  … The circulation of books, the printed sheet that, until recently, had a mass distribution, all these old practices are  replaced by refinement, limited editions and digital rushing. It seems that the era of newsprint, of textbook has ended, but it does n`t for Alina T., who seems to belong to those people that are not troubled at all by this trend of things. She is far from choosing pixels over the roughness of a sheet of paper. She belongs to those who thrive from being far from trends, using their time for clarification or play.
„The cat walked through the room and she pressed the button …”

Andrei Rosetti

website link: ,

[:]