Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

Teculescu Laura

Nistor Laurențiu

[:ro]

Laura Teculescu
Teculescu Laura
Adresa: Timisoara – România
Tel:
e-mail: laurateculescu@gmail.com

File de jurnal

File-de-jurnal

Prezentare Demers Artistic

Demersul meu artistic relevă o introspecţie, o analiză a propriilor resorturi interioare, dezvăluind şi ascunzând totodată într-o cochetarie care lasă să se întrezarească atât refuzul sinelui cât şi o fugitivă dăruire într-un joc continuu de alternări ritmice.
Tema dialecticii absenţei şi prezenţei se dezvoltă prin obiectele personale care devin un surogat al eului, îmi puncteaza absenţa dar în acelaşi timp vorbesc despre mine. Obiectele sunt fragmente selectate din cotidian pentru a deveni pretextul construirii imaginii eului şi de a lansa întrebarea “cine este acest eu?” dublata întotdeauna şi în mod necesar de o alta: ”este posibilă cunoasterea celuilalt?”
Fiecare piesă este o pagină de jurnal în care textul este substituit de obiecte si imagini a căror simbolistică e strict legată de descoperirea laturii criptice a subconştientului, de explorarea propriei psihologii. Fiecare filă conţine povestea codificată a unei trăiri, a unui eveniment emoţional al vietii mele alcătuind un traseu ontologic, o incursiune în psihologia reflexivă a labirintului alambicat al sufletului.
Am ,,învechit” lemnul prin patină şi am adăugat obiecte ce au suferit uzura timpului spre a da o nota sentimentală: sunt obiecte învechite dar păstrate, prin urmare preţuite, ele posedând o istorie ce declanşeaza amintiri…

Laura Teculescu

website link: laurateculescu.wix.com/laurateculescu,

[:en]

Laura Teculescu
Teculescu Laura
Adresa: Timisoara – România
Tel:
e-mail: laurateculescu@gmail.com

File de jurnal

File journal

Prezentare Demers Artistic

My artistic demarche consists in introspection, analyzing my own inner resorts, disclosing and hiding at the same time in a coquettish play which let the viewer catch a glimpse of self -refusal and self –denial alternating in continuously rhythmic play.
The theme of absence –presence duality is developed trough personal objects which are becoming substitutes of myself, pointing out towards my absence but at the same time talking about me. Those objects are selected fragments of everyday life which are getting to be the plea for the construction of my image and lancing the question “who is this I?” doubled immediately and necessarily by another question: “is the knowledge of somebody else possible? “
Each peace is part of a diary in which written words are replaced by objects and images the meanings of which are strictly bound to the discovery of a hidden side of the subconscious, of exploring my own psychology. Each file of the diary contains the encoded story of a personal experience, of an emotional event of my life building a map of my becoming, a journey into the twisted labyrinth of my soul.
I have “antiquated” the wood and added old objects which suffered degradation in time to add a sentimental note: old objects kept over time like little treasures, with their stories bringing back memories…
Laura Teculescu

website link: laurateculescu.wix.com/laurateculescu,

[:]