Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

TACTIL | SENZORIAL | TEXTIL – Expoziţie de Artӑ Textilӑ @ Bucureşti

TACTIL | SENZORIAL | TEXTIL – Expoziţie de Artӑ Textilӑ @ Bucureşti
Nistor Laurențiu

Expoziţia de Artӑ Textilӑ TACTIL | SENZORIAL | TEXTIL deschisӑ ȋn perioada 20 iunie-20 iulie 2024, ȋn spaţiul Muzeului Municipiului București/Muzeului de Artӑ Popularӑ ,,Prof. Dr. Nicolae Minovici”/Sala de conferinţe, cuprinde lucrӑri de Master și Licenţӑ anul II. Lucrӑrile aparţin studenţilor Universitӑţii Naţionale de Arte București, Facultatea de Arte Decorative și Design, Departamentul Arte Textile și Design Textil, Specializarea Imprimerie și Arte Textile Ambientale.

Protagonistele acestui eveniment, coordonate de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumuşeanu sunt:

Miruna Alexa, Tiana Badea, Maria-Corina Boeriu, Iuliana Maria Dobre, Antonia Iconӑreasa, Alexandra Iordache, Daria Maria Mihai, Marina Popescu, Teodora Sucia (anul II Licenţӑ), Alexandra Molocia și Alexandrei Ţecu (anul II Master).

Lucrӑrile care compun de aceastӑ datӑ spaţiul expoziţional al Sӑlii de conferinţe a Muzeului de Artӑ Popularӑ ,,Prof. Dr. Nicolae Minovici” aduc ȋn discuţie unele dintre valenţele fundamentale ale textilului: tactilul și senzorialul. Astfel, texturile monocrome sau policrome, diferite formal și dimensional, cu materialitӑţi diverse, cu juxtapuneri de materiale surprinzӑtoare, genereazӑ senzaţii complexe, creând un spectacol vizual inedit, seducӑtor. Expoziţia actualӑ este o dovadӑ ȋn acest sens. Formele bi și tridimensionale realizate din materiale convenţionale și neconvenţionale, specifice mediului textil contemporan, intrӑ ȋn dialog cu spaţiul expoziţional transformându-l ȋntr-un spaţiu al meditaţiei, al descoperirii, al bucuriei vizuale.

Curator: conferentiar univ. dr. Daniela Frumușeanu

Instituţii organizatoare: Muzeul Municipiului București/Muzeul de Artӑ Popularӑ ,,Prof.Dr. Nicolae Minovici”, Universitatea Națională de Arte București, Departamentul Arte Textile și Design Textil.

Parteneri: Asociaţia Femeilor Universitare..

Parteneri media: Modernism-tabloid de artӑși stil, Radio România Cultural, Promenada Culturalӑ, Radio PRO Diaspora, Clubul Presei Transatlantice, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România-PRESS ONE, Agenţia de CARTE.ro, Radio TRINITAS, LEVIATHAN-veritas liberabit vos.

Prelucrare digitalӑ afiș: Emilia Boșoi și Alexandra Ţecu