Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 12/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Szabo Alexandru[:en]Szabo Alexandru[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

SZABO ALEXANDRU
Szabo Alexandru
Adresa: Str. 22 Decembrie Bl.T14, Sc.C, Ap. 12, Vişeu de Sus, Jud. Maramureş – România
Tel:
e-mail: szabo_alexandru@yahoo.com
web:,

 Virtaliul castelului - The castle’s stained glass widous

Virtaliul-castelului-stained-glass-widous

Prezentare Demers Artistic

„… preocuparea majoră a artistului este de a efectua decupaje și „citări plastice după vechii maeștri, privind prin „fereastra din Renaștere” la Botticelli si Durer, surprinzând minuțios teme majore din istoria artei, pentru a reuși să creeze o lume, în care timpul este oprit între două bătăi de aripi ale unui fluture. Aici putem găsi și timpul-fluviu, leneș în drum spre ocean, și timpul ca un nor purtat de vânt, și timpul ghețar, și timpul „big-bang”. De fapt există un singur timp,cel al artistului,… Creația lui Alexandru Szabo stă sub semnul realismului magic și al manierismului, pentru că in opțiunea sa este singurul mod de a depăși uzuala graniță, a celor care pot visa imposibilul și de a se situa dincolo de această frontieră,în lumea celor care fac din imposibil un nou mod de existență, dând astfel visului legitimitatea realității.”
Gyuri Kazar

website link ,

[:en]

SZABO ALEXANDRU
Szabo Alexandru
Adresa: Str. 22 Decembrie Bl.T14, Sc.C, Ap. 12, Vişeu de Sus, Jud. Maramureş – România
Tel:
e-mail: szabo_alexandru@yahoo.com
web:,

 Virtaliul castelului - The castle’s stained glass widous

The-castle’s-stained-glass-widous

Prezentare Demers Artistic

“…the major concern of the artist is to perform cutouts and citations after the old masters, looking through the window of Renaissance at Botticelli and Durer ,and elaborately capturing major themes from history of art as to be able to create a world in which the time is stopped between two beatings of a butterfly wings .
Here we can find the stream-time, lazy in its way to the ocean, and the time like a cloud drift, and the iceberg-time, and the “big-bang” time.
In fact, there is only a time, the artist’s time…Alexandru Szabo’s creation is placed under the sign of the magic realism and mannerism, because in his perception this is the only way to overcome the usual boundary of those who can dream the impossible and also to be situated beyond this border, in the world of ones who can make the impossible a new way of living, thus giving the dream the legitimacy of reality.”
Gyuri Kazar

website link ,

[:]