Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Strugaru Rodica[:en]Strugaru Rodica[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Strugaru Rodica
Strugaru Rodica
Adresa: Str.Constantin Noica, Bl.8, Ap.11, Timișoara – România
Tel: +40727 408 522
e-mail: rodica_strugaru@yahoo.com

IPOSTAZE SPATIO-TEMPORALE,      tehnica mixta pe panza, 100x 100 cm,     SPATIO-TEMPORAL HYPOSTASES, oil on canavas, 100x 100 cm

IPOSTAZE-SPATIO TEMPORALE, tehnica mixta pe panza, 100×100.

Prezentare Demers Artistic

“…Se remarcă o evoluţie ascendentă a creaţiei sale, datorită unei moţivatii, ca reflexie a unui exerciţiu de acumulări şi căutari, ce deschide noi perspective in expoziţiile sale…vine dintr-o zonă a ştiinţei şi se remarcă şi prin acest tip de sensibilitate…Pentru a fixa relaţia sinergetică dintre ştiinţă şi artă, in lucrările sale, se crează o punte, intre virtuţile operei de artă, ca purtătoare de informaţie şi rigurozitatea cunoaşterii ştiinţifice. Activitatea sa artistică, cuprinzand o serie de expoziţii personale şi de grup, reflectă o muncă perseverentă, dublată de un spirit creator, cu real talent şi dăruire către artă şi creaţia artistică…”-conf. univ.dr. Dacian Andoni – Facultatea de Arte şi Design-Universitatea de Vest din Timişoara

website link: http://www.rodicastrugaru.ro/,

[:en]

Strugaru Rodica
Strugaru Rodica
Adresa: Str.Constantin Noica, Bl.8, Ap.11, Timișoara – România
Tel: +40727 408 522
e-mail: rodica_strugaru@yahoo.com

IPOSTAZE SPATIO-TEMPORALE,      tehnica mixta pe panza, 100x 100 cm,     SPATIO-TEMPORAL HYPOSTASES, oil on canavas, 100x 100 cm

SPATIO TEMPORAL HYPOSTASES, oil on canavas, 100x-100-cm.

Prezentare Demers Artistic

„…There is an ascending evolution of his creation, due to motivation, as a reflection of an accumulation and searching exercise, which opens new perspectives in her exhibitions…she comes from an area of science and is remarked and this type of sensitivity…To realize synergetic relationship between science and art, in his works, it creates a bridge between the virtues of artwork, as part of information and knowledge rigor science. Her artistic activity, including a number of personal and collective exhibitions, shows a persevering work, coupled with a creative spirit, with real talent and dedication to the art and artistic creation…”-
conf.univ.dr.Dacian Andoni-Faculty of Arts and Design -West University-Timisoara

website link: http://www.rodicastrugaru.ro/,

[:]