Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Stoia Octavian[:en]Stoia Octavian[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Octavian Stoia portret artist
Stoia Octavian
Adresa: București – România
Tel:
e-mail: octavianstoia@gmail.com

web: ,

Octavian Stoia reproducere lucrare

Compoziție

Prezentare Demers Artistic

„În miezul de foc al vieţii interioare, în încercarea de înţelegere şi comunicare cu energiile inalterabile şi tutelare ale lumii se află epicentrul nevoinţei şi al căutărilor în ordinul artei pe care Octavian Stoia le pune la lucru pentru a înţelege atât cât îi este dat
misterele lumii şi pentru a interoga şi a lăuda după putere, pe enigmaticul Creator.
Concepţia asupra libertăţii este cea care îi guvernează comportamentele creatoare plasându-l într-o hipostază deloc uşoară, deloc privilegiată: cea de Anarh. […] În afara oricărui hedonism, a te miri cărui joc privat sau public, împotriva sclavajului pe care i l-ar putea impune tehnicile şi tehnologiile, dar şi pura abilitate manufacturieră, Octavian Stoia reuşeşte să reprezinte o doxologie, o metaforă a frumuseţii lumii, un câmp deschis pentru întrebările de orice natură, ale spiritului viu. Fără a vedea în jurul său misterii păgâne, monade, cadrane magice, reprezentările lui Octavian Stoia sunt imagini simbolice, ikon-uri răspândite în lume pentru a aduce speranţa, lumina, binele şi bucuria
mântuitoare şi mângâitoare. […]
Octavian Stoia se pune pe sine în situaţia de a glorifica arta împreună cu vocaţia ei constructivă, cu vocaţia sensurilor ei metafizice, metacontingente. Artistului nu îi este indiferent dacă îşi pune arta în slujba vieţii sau a veştejirii ei.”
Oliv Mircea
21 mai 2001

website link: ,

[:en]

Octavian Stoia portret artist
Stoia Octavian
Adresa: București – România
Tel:
e-mail: octavianstoia@gmail.com

web: ,

Octavian Stoia reproducere lucrare

Compozition

Prezentare Demers Artistic

“Within the fiery heart of inner life, in the attempt to understand and communicate with the inalterable powers that hold dominion over the world resides the impetus that drives the quest and austerities of artistic nature that Octavian Stoia assumes in order to understand the mysteries of the world to the highest degree that man can aspire to and to interrogate and praise the enigmatic Creator in accordance with his capabilities. […]
Beyond any hedonism or whatever private or public game, against the servitude that the rigors of techniques, technology and even sheer craftsmanship might entail, Octavian Stoia is able to represent a doxology, a metaphor of the world’s beauty, an open space for the living spirit to ask questions of whatever nature. Without glimpsing pagan mysteries, monads, magic diagrams around, the representations of Octavian Stoia are
symbolic images, ‘ikons’ disseminated throughout the world in order to bring hope, light, good and redeeming and comforting joy. […]
Octavian Stoia puts himself in the position to glorify art with its constructive calling and quest for metaphysical, meta-contingent meanings. The artist is not indifferent as to whether his art serves life or the withering away of life.”
Oliv Mircea
21 mai 2001

website link: ,

[:]