Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024 @ MNAC

Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024 @ MNAC
Nistor Laurențiu

/RO: Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024 urmărește dezvoltarea colecției MNAC și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al României. Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din România sau diaspora, cât și tinerelor generații. Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiștii muzeului și analizate de către membrii juriului, și a căror stare de conservare și rezistență în timp permit depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

Sesiunea de achiziții 2024 este dedicată atât artiștilor originari din România, în viață, activi în țară sau în diaspora, cât și moștenitorilor de drept ai unor artiști contemporani originari din România care au activat în țară sau în străinătate.

/EN: The 2024 Contemporary Art Acquisition Session aims to develop the MNAC Bucharest collection and, through this, to increase Romania’s cultural heritage. The acquisitions will be a stimulus for current artistic production, and the procedures will target original, unpublished works of art, relevant to the canon of contemporary art, works belonging both to artists of reference in recent history, from Romania or the diaspora, and to the younger generation. Works from all media are of interest, which meet the criteria formulated by the museum’s specialists and analysed by the members of the jury, and whose state of conservation and resistance over time allow for storage, exhibition, recontextualisation and local and transnational mobility.

The 2024 acquisition session is dedicated to living artists from Romania, active in the country or in the diaspora, as well as to the rightful heirs of contemporary artists from Romania who have worked in the country or abroad.

_____________________________________________________

Data limită pentru transmiterea dosarelor de înscriere: 15.06.2024, ora 17:00. / Deadline for submission of applications: 15.06.2024, 5:00 PM.

Toate detaliile privind Sesiunea 2024 la MNAC sunt disponibile aici / All details regarding the 2024 Acquisitions Session at MNAC Bucharest are available here: https://mnac.ro/…/Apel_achizi%C8%9Bii_opere_de_art%C4…