Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Şerban Anamaria[:en]Şerban Anamaria[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

SERBAN_ANAMARIA
Şerban Anamaria
Adresa: Str. Călimăneşti, bl 36 ap 8 – Arad – România
Tel: +40723.093.605
e-mail: serbanan@yahoo.com

100 de pierte - Orientatio - 100Stones - Orientatio Piatră și metal- stone and steel - 450x450x450cm

100 de pietre – Orientatio – Piatră și metal – 450x450x450cm

Prezentare Demers Artistic

Sculptura contemporană – interferenţe cu domeniul arhitecturii şi cu Land-Art (A. Șerban ed Brumar, Timisoara, 2013, cu o prefață de C. R. Velescu) îşi propune să investigheze un fenomen apărut relativ recent în orizontul artelor vizuale, anume suprapunerea celor trei domenii de creaţie şi relativizarea limitelor dintre ele. Rezolvarea acestei teme presupune însă cercetarea fundamentelor celor trei domenii, abordarea interferenţei lor în istoricitatea sa. Pentru a avea o perspectivă completă asupra osmozei ce poate fi descoperită la hotarele celor trei domenii, am urmărit raportul sculptură-arhitectură şi raportul sculptură-Land-Art. Problematica pe care Sculptura ca loc o va ridica în devenirea sa istorică se fundamentează pe cercetările sculptorilor şi arhitecţilor de la începutul veacului al XX-lea, iar mai apoi o importantă „verigă de legătură” va fi fost şi continuă să fie, simpozionul de sculptură.
„Ludo quipe et ego symbolis sed ita ludo, ut me ludere non oblivislar”;
Johanes Kepleros

website link www.anamariaserban.ro[:en]

SERBAN_ANAMARIA
Şerban Anamaria
Adresa: Str. Călimăneşti, bl 36 ap 8 – Arad – România
Tel: +40723.093.605
e-mail: serbanan@yahoo.com

100 de pierte - Orientatio - 100Stones - Orientatio Piatră și metal- stone and steel - 450x450x450cm

100 Stones – Orientatio – stone and steel – 450x450x450cm

Prezentare Demers Artistic

The purpose of Contemporary sculpture –junctions with architecture and Land-Art (A. Șerban ed. Brumar, Tm, 2013, preface C. R. Velescu) is to investigate a new phenomenon in the field of visual arts, namely the juxtaposition of these three areas and the blurring of the borders that set them apart. Completing this investigation demands deep research into the founding elements of the three fields and a historical approach of their interferences. In order to have a complete perspective on the osmosis found along their bordering lines, we followed the relation between sculpture and architecture and the relation between sculpture and Land-Art. The issues raised by Sculpture as a place during its historical development is founded on the research of the sculptors and architects that explored the phenomenon at the beginning of the 20th century. Furthermore, the sculpture symposium has been, and continues to be, an important link between these elements. „Ludo quipe et ego symbolis sed ita ludo, ut me ludere non oblivislar”
Johanes Kepleros

website link www.anamariaserban.ro[:]