Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Schimburi de priviri @ CFP[:en]EXCHANGING GLANCES @ CFP[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

SCHIMBURI DE PRIVIRI

Curator: Iulia Toma

english bellow

Ca printr-un periscop, îndreptăm focusul pe şapte absolvenţi de Arte Textile. Într-un capăt al oglinzilor, avem două lumi imaginate, construcţii ad-hoc printre stări de veghe, simulanţi yoga şi vise neîmplinite, limbaje inventate din nevoia de a ieşi din tiparele impuse, alcătuiri de fum – abia simţite şi împunse cu acul într-o tramă in-vizibilă. În celălalt capăt al periscopului sunt trei dintre artişti, unul adaugă filtre de sticlă unei raportări la cotidianul pe care altul îl vede într-o cheie colorată, aproape ludică – în care lumea înconjuratoare devine un teren de teste, de nuanţe şi texturi. Vedem oameni, refugiaţi, vedem destine neîmplinite şi deplasări umane, obiectele se aşază în portrete definite concret, corăbii care pleacă pe drumul apelor în care nimeni nu ştie dacă vor ajunge la final. Oameni în fel şi chip, pot fi vecinii tăi de ieri sau de mâine, textilele figurative îşi găsesc sens şi loc în expunere. Într-o lume a popoarelor, lentilele ne arată şi frunze, plante, un univers vegetal îşi aşază umbrele printre copii, trunchiuri de arbori şi frunze mai tinere, texturile şi sevele îşi trimit aromele prin fibrele naturale atât de apropiate acestui mediu. Textilul contemporan vorbeşte în diferite forme, temele şi subiectele sunt cele pe care le discutăm împreună, o lume materială plină de idei.

Artişti: Corina BanciuAthena DumitriuSmaranda IsarMara Maria MusatPușa Nicoleta PleșcaMihai PopescuAndreea Virlan

18 – 30 octombrie 2018
Galeria UNArte , Combinatul Fondului Plastic, Strada Băiculeşti, numărul 29

Cu sprijinul UNARTE, Departamentul Arte şi Design Textil[:en]

EXCHANGING GLANCES

Artists: Corina Banciu, Athena Dumitriu, Smaranda Isar, Mara Muşat, Nicoleta Pleşca, Mihai Popescu, Andreea Vârlan

October 18th to 30th, 2018
UNAgaleria
, Combinatul Fondului Plastic, Băiculeşti Street, no. 29

Curator: Iulia Toma

As if looking through a periscope, we focus on seven alumni of the Textile Arts Department. On one end of the mirrors, there are two envisioned worlds: impromptu structures assembled amidst waking states, make-believe yoga practitioners and unfulfilled dreams, languages made up out of the need to break dictated patterns, smokey apparitions – barely felt and needle-sewn with an un-seen thread. On the other end of the periscope, there are three artists, one is adding up glass filters upon the relation to the same mundane another artist perceives in a colourful, almost ludic key – in which the surrounding world becomes a ground for testing tones and textures. We see various people, refugees, we see broken destinies and human displacements, the objects shape clear, precise portraits, and ships that sail away without anyone knowing if they will ever reach their destinations. All kinds of people that could be your former or future neighbours: figurative textile artworks find their meanings and places within the exhibition. In a world of peoples, the lenses also show us leaves and plants, a herbal universe that lays its shadows among silhouettes of children, tree trunks and younger leaves, textures and juices send out their aromas through the natural fibers so closely related to this medium.
Contemporary textile art – this material world abounding in ideas – thus speaks to us in different ways, with themes and subjects that we are invited to discuss together.

With the support of UNARTE – Textile Arts and Design Department[:]