Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

Salonul Național de Artă Contemporană 2022

Nistor Laurențiu

Perioada de înscriere pentru participare la Salonul National de Artă Contemporană 2022, a luat sfârșit în data de 14.10. 2022 ora 23.59, artiștii care au trimis fișa de înscriere după această date nu vor fi jurizaţi.

Vă rugăm să consultați siteul în data de 20.10.2022 pentru a vă regăsi în lista artiștilor acceptați și să trimiteți lucrarea în termenul (21 – 28.10.2022) și condițiile specificate în prezentul Regulament.

Salonul Național de Artă Contemporană 2022

Evenimentele se vor desfășura în perioada 21 octombrie – 09 decembrie 2022, în următoarele spații:

 1. Prima secțiune
 • Expoziție pilot la Muzeul Național de Artă Contemporană al României | 21.10 – 13.11.2022
 1. A doua secțiune
 • Expoziție la Combinatului Fondului Plastic, galerii de artă și spații alternative din rețeaua Uniunii Artiștilor Plastici din România | 01.11 – 30.11.2022
 • Deschiderea oficială a SNAC 2022, la Combinatul Fondului Plastic | 01.11.2022
 1. A treia secțiune
 • Expoziție la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” | 01.11 – 31.11.2022
 • Expoziție la Muzeul Național al Țăranului Român | 23.11 – 09.12.2022

Dispunerea lucrărilor în sălile de expunere, incluzând și galeriile Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și alte spații, urmează a fi stabilită ulterior selectării lucrărilor.

În afara expozițiilor din programul de mai sus, pot avea loc expuneri și acțiuni artistice ambientale, conferințe și workshop-uri, stabilite pe parcursul desfășurării proiectului.

Selecția artiștilor participanți se va face pe două direcții:

 • artiști invitați
 • apel național și internațional de participare, cu jurizarea propunerilor înscrise

Tema concursului este liberă, la alegerea participanților.

Participarea este gratuită.

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE
 1. Salonul este deschis pentru participarea tuturor membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, a studenților, masteranzilor și a absolvenților Academiilor de Artă din România, tuturor artiștilor profesioniști din teritoriile istorice românești precum și artiștilor din diaspora.
 2. În cadrul expozițiilor, pot fi înscrise lucrări realizate în ultimii 2 (doi) ani, cu condiția să îndeplinească criteriile tehnice impuse de organizator:
 • Sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;
 • Sunt acceptate lucrări parietale sau tridimensionale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile de participare;
 • Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice;
 • Lucrările trebuie să fie etichetate, astfel, pe spatele lucrării se vor trece datele de identificare: numele artistului, titlul lucrării, dimensiunea, tehnica, anul execuției, un număr de telefon pentru contact și o adresă de e-mail;
 • Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea;
 1. Artiștii se pot înscrie în baza apelul de participare cu o lucrare realizată în ultimii 2 (doi) ani, care să corespundă criteriilor menționate anterior;
 2. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: maxim 200 cm (pe lățime);
 3. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 2 mp și să fie manipulabile de maxim două persoane;
 4. Înscrierea la expoziţie se va face online, în perioada 30.09 – 14.10.2022,la adresa de e-mail: snac2022@web-uap.cvuintell.com
 5. Înscrierea la expoziţie se va face pe baza următoarelor documente:
 • Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word);
 • 1 (una) imagine digitală color a lucrării. Acestea trebuie să fie în format JPEG și să aibă o rezoluție de 300 DPI. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării
 • Imaginile și textul trebuie transmise distinct (ca fişier ataşat la e-mail nu inclus într-un document, nu pdf, nu doc, nu inclus în formularul de înscriere), exclusiv în formatele arătate mai sus, pentru ca datele să poată fi utilizate facil în realizarea materialelor proiectului, acolo unde este cazul (ex. afișe, catalog, proiecții, articole etc.)
 1. Prin formularul de înscriere, autorii lucrărilor își dau acordul pentru utilizarea materialelor digitale trimise, în scopul promovării evenimentului. Materialele digitale trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziției.
 2. Selecția lucrărilor de către colectivul curatorial se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti, în perioada 07.10 – 14.10.2022.
 3. Selecția lucrărilor pentru Prima secțiune se va face distinct, împreună cu echipa curatorială a Muzeului Național de Artă Contemporană al României.
 4. Colectivul curatorial își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor evenimentului, în orice etapă, inclusiv după selecția lucărilor în format digital și transmiterea acestora în format fizic.
 5. Nu se admit contestații.
 6. Rezultatul selecției va fi comunicat pe site-ul UAP din România și pe paginile oficiale de Facebook  în data de 20.10.2022.
 7. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 21.10 – 28.10.2022 la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din România, str. Băiculești, nr. 29, sector 1, cod poștal 013193, iar acestea vor fi însoțite de Fișa de înscriere.
 8. Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere, cu expediere prin curier, într-un interval de maxim 3 luni de la terminarea evenimentelor.
 1. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

 1. Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării;
 2. Informarea corectă asupra calendarului expoziţiei;
 3. Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora;
 4. Promovarea expoziţiei prin canalele de comunicare proprii și ale partenerilor;
 5. Returnarea lucrărilor în calendarul propus;
 6. În cadrul Salonului se pot acorda Diplome de Participare;
 7. Cheltuielile de expediere (trimitere) vor fi suportate de participanți, iar cele de returnare de organizatori;
 8. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului. Artiștii își pot asigura lucrările în mod individual.
 1. RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR

Participanţii îşi asumă următoarele:

 1. Respectarea tuturor condiţiile de participare;
 2. Trimiterea la timp și conformă a tuturor materialele solicitate de organizatori;
 3. Respectarea calendarului expoziţional;
 4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;
 5. Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării; 
 1. CALENDARUL SIMPLIFICAT AL APLICAȚIILOR
 • TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 30.09 – 14.10.2022
 • TERMENUL PENTRU SELECȚIA LUCRĂRILOR: 20.10.2022
 • DATA PUBLICĂRII REZULTATULUI SELECȚIEI LUCRĂRILOR: 20.10.2022
 • TERMEN PENTRU PRIMIREA LUCRĂRILOR: 21.10 – 28.10.2022
 • DATA LIMITĂ PENTRU RETURNAREA LUCRĂRILOR CĂTRE PARTICIPANȚI: 09.03.2023
 1. ALTE OBSERVAŢII
 1. Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului și cu respectarea legislației în vigoare;
 2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginea trimisă spre jurizare.

PREȘEDINTE,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci

Descarcă de aici formularul de înscriere:

În caz că nu reușiți să descărcați fișierul, trimite-ţi mesaj la it@web-uap.cvuintell.com pentru a îl furniza pe email.