Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 12/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Rusu Constantin[:en]Rusu Constantin[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

RUSU CONSTANTIN
Rusu Constantin
Adresa: Int. Anasonului, nr. 10, sect. 1 – Bucureşti – România
Tel: +40
e-mail: artist@constantinrusu.ro

Noi şi lumea -Us and the World - acrilic-pânză - acryl-canvas 200x200x200 cm.

Noi-şi-lumea-acrilic-pânză-200x200x200-cm.

Prezentare Demers Artistic

Noi si lumea (seria de lucrari folosind săgeata ca semn grafic)

Sfera interesului meu pentru relația dintre om, social, natural și spiritual include investigarea dinamismului în vizual și a contrastului dintre umbră și lumină. Acestea stau la baza unei serii de lucrări pe care am realizat-o, având ca element grafic central săgeata. Contrastul lumină – umbră este reinterpretat, astfel conceptul de clarobscur este transpus în relația dintre ordine – dezordine și lizibil – ilizibil. Lucrările fac trimitere la socialul ca ansamblu de indivizi și grupuri, marcat de diverse influențe. Simultan, omul se regăsește și ca persoană, caracterizat fiind de lumea sentimentală care acționează înlăuntrul și în exteriorul lui. Săgețile surprind sau desenează trasee, ca posibile reprezentări ale unor indivizi, grupuri, stări, sentimente și influențe ce țin de social şi natural. Aceste forme reprezintă vectori activi în constituirea realității și, prin intermediul semnului grafic, a imaginii.

Punctele în mișcare dau naștere liniilor și direcţiilor, spaţiul vizual fiind ocupat de rețeaua compusă din trasee astfel generate. Această structură reprezintă o reflecție asupra realității, iar semnul grafic, săgeata, la nivel convenţional, este o individualitate. Conexiunile dintre săgeți există, iar spațiul lucrării nu se limitează la convenționalul ilustrat prin semnul grafic, ci se continuă, poate la infinit, cu spațiul sugerat și intuit.

website link www.constantinrusu.ro

[:en]

RUSU CONSTANTIN
Rusu Constantin
Adresa: Int. Anasonului, nr. 10, sect. 1 – Bucureşti – România
Tel: +40
e-mail: artist@constantinrusu.ro

Noi şi lumea -Us and the World - acrilic-pânză - acryl-canvas 200x200x200 cm.

Us-and-the-World-acryl-canvas-200x200x200-cm.

Prezentare Demers Artistic

Us and the World

My interest for the relationship between the human being, the social environment, nature and the spiritual sphere includes visually investigating dynamism and the light and shade contrast. These represent the basis for a series of paintings using the arrow as central graphic element. The light and shade contrast is reinterpreted, allowing transpose the concept of „chiaroscuro” into the relation between order – disorder and legible – illegible. These works refer to the social environment as an aggregate of individuals and groups, marked by various influences. In the meantime, the human being appears also as a person, characterized by the sentimental world acting both inside and outside him. The arrows catch or draw lines that might represent individuals, groups, moods, feelings, influences and elements belonging to the social and natural environment. These shapes represent active vectors in the make-up of reality and, by means of the graphic sign, of the image.The moving points turn into lines and directions, providing a visual space filled by a network of runs generated accordingly. This structure represents a reflection upon reality and the graphic sign, the arrow, at a conventional level, is an individuality. Connections between the arrows exist and the space of the work is not limited to the convention illustrated by the graphic sign. It continues, maybe infinitely, with the suggested and hinted space

Constantin Rusu

website link www.constantinrusu.ro

[:]