Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Russu – Popescu Cristina[:en]Russu – Popescu Cristina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Russu - Popescu Cristina
Russu – Popescu Cristina
Adresa: Atelier – Bul Al. Ioan Cuza nr 10 , Bucureşti – România
Tel: +40722.204.772, +40212.310.668
e-mail: cristina_russu@yahoo.de
web:
Domnişoarele Mesteacăn - Misses birch tree - lemn-wood - h. 700 cm.
Domnişoarele Mesteacăn – – lemn – h. 700 cm.

Prezentare Demers Artistic Recent, Cristina Popescu Russu s-a apropiat de o poetică atrasă în egală măsură de natural şi de geometric, preluând sugestiile vegetalului în interiorul tramelor/texturilor din ce în ce mai epurate şi al formelor similiabstracte sau prezentând un geometrism elementar (Domnişoarele mesteacăn). E evident interesul artistei pentru simularea şi transpunerea în porţelan fin a altor materiale – hârtie, lemn, piatră – în cadrul unei abordări din ce în ce mai minimaliste (vezi Între cer şi pământ, Briza, Dialog, Umbre). Laconismul formelor verticale sau orizontale, economia cromatică redusă deseori la alb şi la câteva intervenţii grafice cu negru duc cu gândul la o „eleganţă niponă”, impresionantă prin concizie şi pregnanţă. Din acest punct de vedere, seria Scrisorilor în porţelan alb ultrafin, amprentat de litere, hieroglife, noduri şi semne albe,constituie o sinteză împlinită a traseului Cristinei Popescu Russu: în aceste rafinate şi enigmatice obiecte aparent utile – de fapt, de o frumuseţe pur vizuală –, ceramista dă întreaga măsură a meşteşugului acumulat, dar şi a subtilităţii culturale spre care arta sa a tins dintotdeauna.

Magda Carneci

website link[:en]

Russu - Popescu Cristina
Russu – Popescu Cristina
Adresa: Atelier – Bul Al. Ioan Cuza nr 10 , Bucureşti – România
Tel: +40722.204.772, +40212.310.668
e-mail: cristina_russu@yahoo.de
web:
Domnişoarele Mesteacăn - Misses birch tree - lemn-wood - h. 700 cm.
Misses birch tree – wood – h. 700 cm.
Prezentare Demers Artistic

Cristina Popescu Russu has recently taken into consideration a poetics equally attracted by the natural and the geometric: she assumed the suggestions of the vegetal within the more and more combed-out tissues/textures, of the simili-abstract shapes or of the shapes displaying elementary geometry (Misses Birchtree). Artist’s interest to simulate and transpose in fine porcelain other materials – paper, wood, stone – within a more and more minimalist approach (see Between Sky and Earth, Breeze, Dialogue, Shadows) is obvious. The laconicism of the vertical or horizontal shapes, the chromatic economy, often reduced to white or to some black graphic interventions, make us think of a “Nipponese elegance” which impresses by its concision and poignancy. From this point of view, the series of Letters, achieved of white ultrafine porcelain, “stamped” with white characters, hieroglyphs, knots and signs, stands for a fulfilled synthesis of Cristina Popescu Russu’s route: in these refined and apparently useful enigmatical
objects – in fact, enjoying a purely visual beauty –, the ceramist shows both the entire skill of her trade, and the cultural subtlety her art has always endeavoured to offer.

Magda Carneci

website link

[:]