Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Rus Ana[:en]Rus Ana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

RUS ANA
Rus Ana
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru, nr.4 ,bl. 1, sc.1, et. 2, ap. 12 Sector 2
Tel: +40
e-mail: anarus.artist@yahoo.com
web:

Ispita II - Temptation II - alama-brass  - 47x35x30 cm

Ispita-II-alama-47x35x30-cm.

Prezentare Demers Artistic

„Consecvenţa năzuinţelor sale de a proslăvii fiinţa umană şi stăpânind îndeaproape meşteşugul, însuşit de-a lungul a două decenii…
Portretul este cu asiduitate cultivat de artistă, obţinând realizări deosebit de valoroase….
În ele se dovedeşte o portretistă de mare sensibilitate în evocarea psihologică a personajelor. Ana Rus se evidenţiază în plastica românească prin preocuparea consecventă pentru sculptura figurativă, unde evocă personalităţi culturale, sau realizează metafore prin organizarea elementelor plastice, care se referă la om şi realitate.”
Petre Oprea, 1997, Căminul Artei,Bucureşti

„… Autoritatea figurativului fără a fi excesiv dominatoare fixează nucleul tematic generativ al acestei arte în reprezentarea omului- portretul, torsul, maternitatea…se înalţă fiorul unui sentiment; reveria şi reculegerea intimă reverberează în fiecare model care rămâne la urma urmei un pretext al exprimării sale poetice.
… – artista nu caută nici minuţia meşteşugărească, discursul megaloman, sau cu atât mai puţin poleiala formală, preferând să rămână cu particularea discreţie la propriile ei sentimente, introspective şi reţinută, ceea ce face din sulptura ei urma unei stări de spirit, forma unui sentiment din care s-ar putea naşte eternitatea. O astfel de atitudine greu detectabilă printre sculpturii de azi, ne convinge să o urmărim cu încredere în viitor.”
Radu Vasile, 1979, Galeriile “Filo” Cluj

website link

[:en]

RUS ANA
Rus Ana
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru, nr.4 ,bl. 1, sc.1, et. 2, ap. 12 Sector 2
Tel: +40
e-mail: anarus.artist@yahoo.com
web:

Ispita II - Temptation II - alama-brass  - 47x35x30 cm

Temptation-II-brass-47x35x30-cm.

Prezentare Demers Artistic

“ Consistent with her aspirations of prasing the human being and mastering very well her art, assimilated over more than two decades…
The portrait is also constantly cultivated by artist, with extremely valuable achievements…This way she proves a special sensibility in what concerns the psychological evocation of characters. Ana Rus stands out in the Romanian fine arts with her constant concern for the figurative sculpture, where she recalls cultural personalities or creates metaphors by organizing the plastic elements that refer to people and reality.”
Petre Oprea, 1997, Buharest, Art House

“…The figurative is the central creative theme, without dominating this art of human representation wich appears in traditional forms: the portrait, the tors, the maternity…but there is a feeling that supasses the formal common places almost every time: the dream and the intimate meditation are revelead in every model wich becomes, after all, a pretext of her poetical expression.
… – the artist doesn’t trying any carving details, or the megalomaniac discourse or even less, the formal decoration; introspective and shy, she follows with distinctive discretion her own feelings, wich makes her sculpture the trace of a state of mind, the shape of o feeling that could give life to eternity.”
Radu Vasile, 1979, Filo Galleries, Cluj

website link

[:]