Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Rugescu Ana-Maria[:en]Rugescu Ana-Maria[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Rugescu Ana-Maria
Rugescu Ana-Maria
Adresa: Aleea Nuferilor, M5/10, Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: alrugescu@yahoo.com

web: ,

Inflorescenta haute-lisse(cu noduri), lana, 200x195x16cm

Inflorescenta haute lissecu noduri lana, 200x195x16 cm.

Prezentare Demers Artistic

„In creaţia sa, Ana-Maria Rugescu a apelat la tehnicile mixte, la îmbinări de materialităţi şi suprapuneri de texturi, într-o manieră decorativă, cu forme decupate clar în câmpul compozitional.
Adevărata dimensiune a creaţiei sale ne-o dezvăluie în amplele sale tapiserii. Executate cu acelasi sentiment al responsabilităţii, în dirijarea si ritmarea formelor, dar în care improvizaţia intervine magistral şi aparent exuberant.
Creaţia sa este dovada concretă a unui maxim al expresiei creatoare, într-o activitate de câteva decenii dedicate artei. Tapiseriile sale de mari dimensiuni, se impun privirii, captivează şi fascinează prin îmbinări între suprafeţe mari, calme, linistite şi suprafeţe mici, vibrate, tulburator de frământate.
Culoarea este gravă şi preţioasă, sensibilă şi rafinată, decantată până la cele mai subtile tente, tonuri si nuanţe. Există o atentă compunere a suprafeţelor formale, în structuri geometrice, clar definite, al cărui ritm este intrerupt de linii cu trasee de zvâcnet gestual, ce potenţează dinamic lucrarea.
Nimic nu este rezultatul unei întâmplări, nimic nu este accidental, în complexa structurare lineară şi cromatică a creaţiei sale. Spontaneitatea gestului care ritmează armonia, este rezultatul unui proces de elaborare şi selectare, din multiple soluţii valabile.
In plină efervescenţă creatoare, artista este personalitatea care va avea, cu certitudine, un viitor în tapiseria românească contemporană (articol semnat de Prof. dr. Adriana Popa Cănija)”.

website link: ,

[:en]

Rugescu Ana-Maria
Rugescu Ana-Maria
Adresa: Aleea Nuferilor, M5/10, Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: alrugescu@yahoo.com

web: ,

Inflorescenta haute-lisse(cu noduri), lana, 200x195x16cm

Inflorescence haute lissecu wool knots, 200x195x16 cm.

Prezentare Demers Artistic

“In his work, Ana-Maria Rugescu appealed at mixed techniques to merges overlapping of material and textures in a decorative manner with clear cut shapes in the compositional field. True dimension of his work reveals to us in his ample tapestries. Made with the same sense of responsibility, in directing and rhythm forms, but where improvisation comes brilliantly and seemingly exuberant. His work is concrete proof of a maximum creative expression, in a some decades work dedicated to the art . Its large tapestries are imposed sight, captivates and fascinates the joints between large surfaces, calm, quiet and small areas, vibrant disturbingly kneaded. Color is a serious and valuable, sensitive and refined, clarified to the most subtle tints, tones and shades. There is a close formal composition surfaces, in geometrical structures clearly defined, whose rhythm is interrupted by lines with gestual throb trails, which potentiates dynamic the work. Nothing is the result of an event, nothing is accidental, the complex linear structure and color of his work. The spontaneity of gesture which rythming the harmony is the result of a process of development and selection of multiple solutions available. In full effervescence creative, the artist is the personality will have certainly a future in contemporary Romanian tapestry (article signed by Professor Dr. Adriana Popa Cănija)”

website link: ,

[:]