Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Rosetti Andrei[:en]Rosetti Andrei[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Andrei Rosetti
Rosetti Andrei
Adresa: Str. George Enescu, Bl 4, Ap 30, Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: arosetti@gmail.com

Brebu Nou - Crini - nici Solomon, 35 x 50 cm, Ulei pe panza, Weidenthal – Lilies - even Solomon, 35 x 50 cm, Oil on canvas

Brebu Nou Crini nici Solomon, 35×50 cm. Ulei pe-panza

Prezentare Demers Artistic

Subiectele sunt aparent lipsite de grandoare, coborând în anonimatul lucrurilor obişnuite sau chiar a celor lipsite de importanţă. Tocmai în aceste forme anodine, care de obicei trec neobservate, pare să se ascundă materia demnă de a fi transformată şi spiritualizată prin efortul creator.
În viziunea lui Andrei Rosetti această materie este acum „fereastra” şi „zidul” sau „fereastra zidită”, suprafeţele amorfe, decupate din complexul urban şi izolate în adevărate „eşantioane”. Supuse privirii atente a pictorului, care vede dincolo de aceste aparenţe, motivele se metamorfozează devenind suprafeţe vibrate, delicat colorate sub jocurile de lumină şi de umbră. Acaparând întreaga imagine a tabloului, zidurile şi texturile lor dislocă peisajul, care, uneori se întrezăreşte doar într-un colţ sau sub forma unor elemente sumare de vegetaţie, făcându-şi apariţia episodică în tablou.

Ileana Pintilie – critic de artă, curator

website link: andreirosetti.wordpress.com,

[:en]

Andrei Rosetti
Rosetti Andrei
Adresa: Str. George Enescu, Bl 4, Ap 30, Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: arosetti@gmail.com

Brebu Nou - Crini - nici Solomon, 35 x 50 cm, Ulei pe panza, Weidenthal – Lilies - even Solomon, 35 x 50 cm, Oil on canvas

Weidenthal Lilies even Solomon, 35×50-cm. Oil on canvas

Prezentare Demers Artistic

Subjects are apparently devoid of grandeur, going down in the anonymity of ordinary
things or even in that of the unimportant ones. It is in these harmless forms, which usually go unnoticed, that the matter worthy of being transformed and spiritualized by the creative effort seems to hide.
In Andrei Rosetti’s view this matter is now “the window” and “the wall” or “the walledin
window” and the amorphous surfaces, cut from the urban complexity and isolated in real “samples”. Subject to the careful eye of the painter, who sees beyond these appearances, the motifs are being transformed in vibrant surfaces, delicately colored in the playful blending of light and shadow. The walls and their textures occupy the entire surface of the painting and displace the landscape, which sometimes is only looming in a corner or is presented through scarce elements of vegetation, appearing only incidentally in the picture.

Ileana Pintilie – art critic, curator

website link: andreirosetti.wordpress.com,

[:]