Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

RECONVOCARE ADUNARE GENERALĂ A FILIALEI GRAFICĂ BUCUREȘTI

Nistor Laurențiu

Stimati colegi, ne cerem scuze pentru incoveniente, dar, din motive obiective va anuntam noile date pentru Adunarea Generala Filiala Grafica Bucuresti

Va multumim pentru intelegere!

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA A FILIALEI DE GRAFICA- BUCURESTI A UAP DIN ROMANIA

Filiala Grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din România cu sediul în str. Baiculesti, nr 29 sectorul 1, București, prin Consiliul Director al Filialei Grafică, în baza prevederilor alineatului 3, articolul 14 , capitolul 4 din Statutul Filialei, dispozitiilor O.G. nr 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și cu respectarea Statutului Uniunii Artistilor Plastici din Romania convoacă Adunarea Generală a Filialei de Grafică, București a Uniunii Artiștilor Plastici din România, pentru data de, vineri 24 iunie , orele, 12 la adresa din București, Calea Griviței, nr. 28.

În cazul în care cvorumul de doua treimi din numărul total al membrilor

Filialei nu este îndeplinit, Adunare Generală se va ține a doua zi, pe data de

25 iunie 2022, orele 10, 00 la adresa din București, Calea Griviței, nr. 28.

Adunarea Generală este convocată prin anunțarea prin poștă electronică, social media, (site UAPR ) sau fax cu cel puțin (30)30 zile calendaristice înainte de data convocării. Cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.Prezentarea Raportului de activitate

2. Modificarea actelor constitutive ale filialei (Statut):

a) Situația membrilor fondatori ai filialei (deces, retragere);

b) Situația membrilor actuali ai filialei

3. Validarea membrilor Filialei Grafică

4. Raport financiar

5. Alegerea noilor membri ai Consiliu Director

6. Alegerea reprezentanților în Adunarea Generală prin reprezentanți a UAP din România

7.Alegerea comisiei de cenzori

8. Diverse

Mențiuni:

Conform statutului filialei nu sunt acceptate decât câte o delegație pentru un membru prezent.

Modalitatea de exprimare a votului :

Membrul prezent în sală va primi și completa buletinul de vot.

Buletinele de vot eligibile, distribuite în sală, vor purta ștampila Filialei de Grafică.

Comisia de numărare și validare a voturilor se alege în sală, dintre membrii

prezenți.

Candidatura se transmite prin posta electronica (e-mail) ) la Secretariatul UAP, cu mențiunea – candidaturi Filiala Grafica-office@web-uap.cvuintell.com- sau se depune fizic la Sediul UAP, secretariat- registru special al Filialei Grafică din str.Băiculesti nr. 29, până pe data de

15 iunie 2022 ora 16

FILIALA DE GRAFICĂ BUCUREȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Consiliul Director al Filialei este reprezentat prin Ovidiu Croitoru