Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

Radu Nectaria

Nistor Laurențiu

[:ro]

RADU NECTARIA
Radu Nectaria
Adresa: Bucureşti – România
Tel: +40
e-mail: contact@nectariaradu.ro

IMG_0134-2

Noua umbre, 200x40cm, acrilic pe panza

Prezentare Demers Artistic

Dezvolt un demers în spiritul autentic postmodernist, citatul postmodern, care constă în revederea-reluarea şi meditaţia-regândirea asupra ideilor şi mecanismelor Pop care au schimbat lumea artei. Acest citat post-modern, fără implicaţii sociologice, fiind un experiment. Problema stă de fapt în modul cum percep eu Arta Pop. Mă întorc la acest moment nu neapărat cu critica socială pe care a avut-o atunci, ci pentru a extinde limitele ei şi în pictură. Şi astăzi sunt actuale problemele legate de consumism şi efectul metamorfozant al mass-media şi vedetelor acesteia. Lucrările realizate sunt o meditație asupra relației dintre imaginile realiste și cele abstracte. Folosesc culori puternice, bazate pe contraste surprinzătoare și alăturări de culori ce pun accentul pe spațiul compozitional. Din punct de vedere pictural folosesc tenta plată şi contrastul culorilor în sine, cât si un desen de linie sintetic. Imi propun să investighez câteva aspecte ale problemei “umbrei’ ca medium, care oferă privirii indicii despre însuşirile sursei de lumină şi a subiectului care o creează, şi ale căror însuşiri le absoarbe, iar apoi le reflecta, fiind un element cu o individualitate plastică, dar şi cu o încărcătură de sens.

website link nectariaradu.ro/

[:en]

RADU NECTARIA
Radu Nectaria
Adresa: Bucureşti – România
Tel: +40
e-mail: contact@nectariaradu.ro

IMG_0134-2

Noua umbre, 200x40cm, acrilic pe panza

Prezentare Demers Artistic

I develop an approach in the spirit of genuine postmodern, postmodern quotation, which consists of reviewing and meditation- rethinking the Pop ideas and mechanisms that changed the art world. This post-modern quotation without sociological implications, is an experiment.

The problem actually lies in the way I perceive Pop Art. I return to this point not necessarily with the social criticism that had it then, but to extend its limits in painting. And today are current issues of consumerism and media metamorphosis effect and its stars.

My work is a meditation on the relationship between realistic and abstract images. I use strong colors and striking contrasts based on juxtaposition of colors that emphasize composition space. In terms of painting I use flat tint and color contrast in itself and a synthetic line drawing.

I propose to investigate some aspects of the problem of ‘shadow’ as a medium that provides the gaze clues about characteristics of the light source and the subject they create, and whose qualities absorbs and then reflects, being an issue with an individual plastic but with a load of sense.

website link

[:]