Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 12/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Radu Cristian[:en]Radu Cristian[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

RADU CRISTIAN
Radu Cristian
Adresa: Str. Dorobanţilor, nr. 31, bl. A30, ap. 63, Brăila – România
Tel: +40239.673.234
e-mail: c_radu82@yahoo.com

Delta, acrilic-panză - acryl-canvas - 70x70 cm.

Delta-acrilic-panză-70×70-cm.

Prezentare Demers Artistic
Lucrările lui Cristian Radu aglomerează ȋn cadrul lor diverse materii şi forme ale realului care se echilibrează reciproc, atât din punct de vedere cromatic, cât şi din cel al locului ocupat pe pânză, chiar daca ele sunt poziţionate uneori instabil.
Avem ȋn faţa ochilor peisaje, compoziţii cu personaje, mitologii, din care artistul a păstrat mesajul ce face recognoscibil fiecare gen. Noutatea consta ȋn modul personal de a organiza spaţiul şi de a transmite vizual, prin elemente cheie, aceeaşi stare.
Un loc important ȋl ocupa culorile primare: galbenul, roşul, albastrul. Atunci când ele au rolul de fundal şi suport, transmit din forţa lor expresivă şi celorlalte elemente, pe care le ordonează, devenind ele ȋnsele medii cu legi proprii. Alteori ele apar ca tuşe reprezentând lumina şi creează fante ce suspendă diverse zone şi le deschide spre exterior.
A-i ȋnţelege lucrările lui Cristian Radu ȋnseamnă a percepe modul ȋn care suprapunerile de culori şi texturi realizează câmpuri diferite de materialitate ȋn cadrul tabloului, creând iluzia de spaţiu palpabil dar şi de a vedea ȋn culorile utilizate un mod de transpunere ȋntr-o expresie plastică a unei stări specifice. Astfel se poate vedea cum se păstrează ȋn arta contemporană o lege fundamentală a picturii, aceea de a recrea realul, aici acest demers realizându-se ȋntr-un stil ce se ȋnrudeşte cu grafica de tip simbolist.
Muzeograf Claudia-Anca Moldovan

website link www.cristianraduart.wordpress.com,[:en]

RADU CRISTIAN
Radu Cristian
Adresa: Str. Dorobanţilor, nr. 31, bl. A30, ap. 63, – Brăila – România
Tel: +40239.673.234
e-mail: c_radu82@yahoo.com

Delta - acryl-canvas - 70x70 cm.

Delta-acrilic-panză-acryl-canvas-70×70-cm.

Prezentare Demers Artistic

Cristian Radu work’s crowd within their bet various subjects and forms of reality that balance each other, both in terms of color and that of the place occupied on canvas, even if they are sometimes positioned unstable.

We bet on sight pictures, compositions with characters, mythology, in which the artist kept every message that is recognizable genre. The novelty bet on the personal space to organize and communicate visually through key elements, the same state.

The primary colors are occupiyng an important place: yellow, red, blue. When they are designed as a background or as a support, they ar sending expressive power to other elements, which orders, making them own laws environments. Sometimes they appear as representing light touches and creates openings which suspended various areas and opens outwards.

To understand the works of Cristian Radu means to perceive how that overlaps bet on colors and textures made various fields of materiality bet on the picture, creating the illusion of space and seeing tangible but bet on a color used while in town transposing a visual expression of a specific conditions. So you can see how to store bet on contemporary art of painting a fundamental law, which is to recreate reality, here this move while in town realizing that combines style graphics symbolist type.

Curator Claudia-Anca Moldovan

website link www.cristianraduart.wordpress.com,[:]