Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/07/2024

Scroll to top

Top

Radovan Ciprian

Radovan Ciprian
Nistor Laurențiu

[:ro]

Radovan Ciprian
Radovan Ciprian
Adresa: Str. Romulus Nr. 9, Ap. 1, Timişoara – România
Tel: +40256 492 771, +40747 755 947
e-mail: ciprian.radovan@gmail.com; ciprian.radovan@gmail.com

Reverii Transornamentale, 100 x 100 cm, acrilic pe panza, Transornamental Reveries, 100 x 100 cm, acril on canvas

Reverii-Transornamentale-100-x-100-cm-acrilic-pe-panza

Prezentare Demers Artistic

„Evoluţia creaţiei lui Ciprian Radovan, artist ataşat spaţiului bănăţean prin excelentă, s-a construit pe structura sa interioară specială, înclinată spre visare şi afectivitate, pe anumite variaţii stilistice şi tematice constante, revenind oarecum ciclic. Apetenţa pentru reverie şi opulenţa unei viziuni abstract decorative l-au urmărit mereu, artistul ajungând să-şi construiască un drum propriu în arta locală şi naţională, adesea în contra curentului general, a modelor şi modelelor unanim acceptate.

Indiferent de tematica abordată în picturile sale, artistul a atins un fel de autoomie a semnului plastic, devenit abstract, iar prin metoda repetiţiei şi a aglomerării acestor semne, amintind de o structură de tip horror vacui, a reuşit să creeze un fel de spaţiu afectiv în care îşi imersează privitorul. Căci această afectivitate pare să fie liantul întregii sale construcţii şi ea se bazează pe o atitudine conciliantă şi unificatoare tip „New Age”(recunoscută chiar de artistul însuşi).

Cea mai recentă expoziţie a lui Radovan, deschisă la Timişoara în luna iunie, s-a intitulat Transornamental, autorizând o interpretare a transgresării ornamentului, de fapt a semnului plastic, devenit autonom, pentru a ajunge într-o zonă a proliferării sale libere…din dorinţa mărturisită de a comunica cu privitorul în mod empatic…”

Ileana Pintilie, critic, Orizont Nr. 7, 2012

website link: www.experimentalproject.ro/ciprian_radovan.html,
http://artindex.ro/category/artisti/browse-A/,
http://artindex.ro/2012/10/14/radovan-ciprian/,
http://www.youtube.com/watch?v=JQlFf4rV4Z0,

[:en]

Radovan Ciprian
Radovan Ciprian
Adresa: Str. Romulus Nr. 9, Ap. 1, Timişoara – România
Tel: +40356.425.456, +40720.277.855
e-mail: ciprian.radovan@gmail.com; ciprianradovan@yahoo.com

Reverii Transornamentale, 100 x 100 cm, acrilic pe panza, Transornamental Reveries, 100 x 100 cm, acril on canvas

Transornamental-Reveries-100-x-100-cm-acril-on-canvas

Prezentare Demers Artistic

“The evolution of Ciprian Radovan’s creative work – an artist mainly attached to the region of Banat – has constructed itself based on his unique inner structure, inclined towards daydreaming and affection, on certain style variations and themes that seem to periodically return in his paintings. A thirst for dreaming and the abundance of an abstract-decorative vision have been the hallmark of his works, the artist managing to have developed his own path within the local and national art, often against the general artistic current, against the trends and models of a certain time period.

Regardless of the themes explored in his paintings, the artist has consistently achieved a certain kind of autonomy of the visual symbol, which in time became abstract; by means of repeating and aggregating such symbols, which remind one of a horror vacui structure, he managed to create an affective space in which he immerses his viewers. For this affectivity seems to be the outline of his entire construction; it is based on a pacifist, unifying New Age attitude (as confessed by the artist himself).

Ciprian Radovan’s most recent exhibition ‘Transornamental’ (Timişoara, June 2012) authorised an interpretation of transgression of the ornament, of the visual symbol that became autonomous, to reach a space of free proliferation…born from the confessed desire to communicate with the viewer empathetically…”

Ileana Pintilie, art critic, Orizont, No. 7, 2012

website link: www.experimentalproject.ro/ciprian_radovan.html,
http://artindex.ro/category/artisti/browse-A/,
http://artindex.ro/2012/10/14/radovan-ciprian/,
http://www.youtube.com/watch?v=JQlFf4rV4Z0,

[:]