Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

R E G U L A M E N T de organizare a Expoziţiei – Concurs de Artă Plastică Contemporană „SALOANELE MOLDOVEI -2019”

R E G U L A M E N T de organizare a Expoziţiei – Concurs de Artă Plastică Contemporană „SALOANELE MOLDOVEI -2019”
Nistor Laurențiu

Sub patronatul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
• Organizatorii:
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România;
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.
• Parteneri:
Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău;
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău;
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei;
Consiliul Judeţean Bacău, România;
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău, Republica Moldova;
Primăria mun. Bacău, România

Scopul manifestării:
Expoziţia –Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei -2019” îşi propune să ofere publicului iubitor de artă, o parte importantă din lucrările şi opera celor mai însemnaţi artişti români contemporani, promovarea creaţiilor de valoare autentică, precum şi integrarea artiştilor plastici într-un climat spiritual naţional.

Condiţiile de participare:

Expoziţia este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunilor de creaţie din România şi Republica Moldova, precum şi acelora din diasporă.

Participanţii vor declara pe propria răspundere, că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa Nr.1);

Înscrierea la expoziţie se va face online în perioada 01.05 – 23.06.2019 pe adresa de e-mail: saloanelemoldovei@gmail.com în baza următoarelor documente:

 • Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word);
 • Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluţie de minim 120 DPI. Calitatea
  imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
 • Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate;
 • Preselecţia lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei –Concurs „Saloanele Moldovei -2019”,
  pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanţ
 • Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;
 • Nu se admit contestaţii;
 • Rezultatul preselecţiei va fi comunicat pe site–ul UAP din Republica Moldova şi a
  Complexului Muzeal „Iulian Antonescu,” Bacău, România în data de 27-
 • Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 01-26.07.2019 la adresele organizatorilor: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, str. 9 mai, nr.7, 5500, România şi Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova;
 • Lucrările se restituie participanţilor la sfârşitul perioadei de expunere, cu excepția lucrărilor premiate.
  • Cerinţele faţă de lucrări:
 1. În cadrul preselecţiei un autor poate prezenta juriului maxim 3 (trei) poze a 3 (trei) lucrări executate în ultimii 2 ani.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare cadrul expoziției –concurs.
 3. În expoziţie sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calităţi tehnice, cât şi estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare, (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50 m2 şi să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi ambalate şi marcate corespunzător, pe verso lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresă, telefon, e-mail.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoţească lucrarea.
 9. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
 10. Juriul
 • Juriul va fi compus din minim 7 membri: personalităţi notorii din domeniul artelor plastice,
  critici de artă, reprezentanţi ai instituţiilor organizatorice, selectaţi de către Consiliul de Conducere al UAP din R. Moldova şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România.
 • Juriul se va întruni:
  a) În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziţie.
  b) Va nominaliza laureaţii premiilor după originalul lucrărilor selectate.
  Notă: O persoană poate fi membru al juriului o dată la 3 (trei) ani.
  • Premii:
 • Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România;
 • Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova;
 • Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău, România;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din România;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău;
 • Consiliul Judeţean Bacău, România;
 • Primăria mun. Bacău, România;
 • Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău, Republica Moldova.
  • Responsabilităţile organizatorilor:
 • Organizarea expoziţiei cu lucrările selectate în urma jurizării;
 • Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora, până la returnarea lor (personal sau la curierat);
 • Promovarea expoziţiei la nivel local şi internaţional;
 • Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de expoziţie;
 • Cheltuielile de organizare (transportul lucrărilor peste hotare, editarea catalogului expoziţiei, transportul premianţilor şi a membrilor juriului la vernisaje, cazarea) vor fi suportate de către
  Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România.
  • Responsabilităţile participanţilor:
 • Respectarea tuturor condiţiilor de participare;
 • Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori.
 • Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului.
 • Artiştii îşi pot asigura lucrările în mod individual.
 • Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.
  • Calendarul expoziţiei:
 • Data limită pentru înscriere: 23.06.2019.
 • Data limită pentru rezultatele preselecţiei: 27.06. – 28.06.2019.
 • Intervalul de primire a lucrărilor: 01.07 -26.07.2019.
 • Vernisaj: 31.08.2019 Chişinău, Republica Moldova; 03.10.2019 Bacău, România.
 • Durata expoziţiei: 20-25 zile.
 • Returnarea lucrărilor: 04.-15.11.2019.
  • Dispoziţii generale:
 • Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa
  scrisă, internat, cataloage, informaţii personale transmise de către artistul plastic organizatorilor „Saloanelor Moldovei”;
 • Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă spre jurizare;
 • La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi a invitațiilor de onoare.
 • Lucrările premiate vor intra în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova şi a Centrului Internaţional de Arte „George Apostu”, Bacău, România, Galeria UAP din R. Molodova.
 • Adresa de email la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: saloanelemoldovei@gmail.com
 • Informații suplimentare legate de expoziție puteți obține de la următoarele persoane de contact: Chișinău, Republica Moldova: tel: 022 24-50-24; 079 701 888; uap.rmd@gmail.com; saloanelemoldovei@gmail.com, Bacău, România: tel: (0 040 234) 512444; muzeuistorie_bacau@yahoo.com; muzeuldeartabacau@yahoo.com

  Anexă nr.1
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Expoziție –Concurs de Artă Plastică Contemporană
  „Saloanele Moldovei -2019”
  (prezentul formular ţine loc de contract între părţi)
  NUME PRENUME: ____________________________________________________
  DATA şi LOCUL NAȘTERII:____________________________________________
  ADRESĂ: _____________________________________________________________
  TELEFON: _____________________________________________________________
  E‐MAIL: _______________________________________________________________
  TITLUL LUCRĂRII
  TEHNICĂ
  DIMENSIUNI
  (cm)
  ANUL
  PREŢ
 • Drept de autor
  LEI EURO
  • Prin prezenta, declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor prezentate asupra căreia am drepturi nelimitate.
  • În calitate de autor dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrarea mea în modul specificat în Regulamentul „Saloanelor Moldovei -2019”.
  • Sunt de acord cu utilizarea materialelor trimise, în scopul promovării expoziției prin editarea materialelor promoționale.
  • Sunt de acord să pun la dispoziţia acestui eveniment, pe toată durata lui, lucrarea cu care particip.
  • Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Declar că lucrarea de mai sus poate fi vândută DA – NU (subliniați cuvântul corespunzător).
  NOTĂ:
  Formularul va fi însoțit de:
  • două (2) fotografii ale lucrării (imagine ansamblu+detaliu) – format jpg, min. 120 DPI
  Data ____ Semnătura ____