Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Predescu Simona[:en]Predescu Simona[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Predescu Simona
Predescu Simona
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, Bl 13, Ap 19, București – România
Tel: +407261041859
e-mail: simonapredescupsi@yahoo.com

web: ,

“OMUL DE AUR SAU LA POMUL LAUDAT”“THE GOLDEN MAN OR ON THE PRAISED TREE” – ulei pe pânză – 145x89 cm

“OMUL DE AUR-SAU LA-POMUL LAUDAT”, ulei pe pânză, 145×89 cm.

Prezentare Demers Artistic

„Simona Predescu spune, aparent, poveşti.(…)
Transparenţa tuşelor, rafinata valorare a albastrurilor şi griurilor colorate din fundaluri, ştiinţa jocului cu lumina şi umbra în evidenţierea tonurilor, jocul între hiperealismul imaginii şi simbolica elementelor descoperă o perfectă stăpânire a mijloacelor de expresie, un artist sigur pe meşteşug şi cu o remarcabilă capacitate imaginativă.”
Publicat in cotidianul.ro de Victoria Anghelescu, septembrie 2012

„Pictura Simonei Predescu e un judeţ de inteligenţă, aplicaţie de şevalet, ecou clasic şi adresare plină de spirit şi subtilitaţi optice, într-un continent de artă contemporană vorbită şi de confuzie instituţionalizată.
Tot ce e calitate, e cu pregnanţă. Tablourile rămân cu accent afectiv în memorie, trimiterile culturale şi, ţinând de istoria genului, se estompează firesc, în folosul constanţei de verosimil în originalitate, iar în gen de voioşie celestă, parcă venind din zorii creaţiei laice, face imaginile din ce în ce mai proaspete, pe măsură ce trece vremea.”
Tudor Octavian , 2012

website link: ,

[:en]

Predescu Simona
Predescu Simona
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, Bl 13, Ap 19, București – România
Tel: +407261041859
e-mail: simonapredescupsi@yahoo.com

web: ,

“OMUL DE AUR SAU LA POMUL LAUDAT”“THE GOLDEN MAN OR ON THE PRAISED TREE” – ulei pe pânză – 145x89 cm

“THE GOLDEN MAN OR ON THE PRAISED TREE”, oil on canvas, 145×89 cm.

Prezentare Demers Artistic

„Simona Predescu says apparently stories. (…)
Transparency touches, refined value on the blue and gray colored backgrounds, the science to play with light and shadow to highlight tones, the play between the hiperealism of the images and the symbolic of the elements reveals a perfect command of the means of expression, a confident artist with remarkable craftsmanship and imaginative capacity .”
                                                                        published in cotidianul.ro de Victoria Anghelescu, september 2012

” Simona Predescu’s painting is a county of intelligence, application easel and addressing echo classic witty and subtle optical, a contemporary spoken art continent and institutional confusion.
       Everything is quality is poignancy. Paintings remain focused in the affective memory, cultural references, taking the history of the genre, fades naturally likely to benefit constancy of the original, and kind of heavenly joy, as if coming from the dawn of creation secular, makes images more fresh as time passes.”
Tudor Octavian , 2012

website link: ,

[:]