Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Potângă Svetlana[:en]Potângă Svetlana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

POTANGA SVETLANA
Potângă Svetlana
Adresa: str. Sebeşului, nr. 70, Bl. B34, sc. 2, et. 1, ap. 17, Brăila – România
Tel:
e-mail: cornel_svetlana@yahoo.com
web:,

Casa bunicii-Grandma's House, acrilic-pânză - acrylic-canvas, 32x28 cm.

Casa-bunicii-acrilic-pânză-32×28-cm.

Prezentare Demers Artistic

Născută la Chisinau, Republica Moldova în 1956, Svetlana Potângă este fiica actritei Pelagheia Potângă. Copilăria şi-a petrecut-o cu bunica din partea mamei la ţară şi de acolo a prins dragostea faţă de natură şi de tot ce e legat de sat şi de oamenii care lucrează pământul.
Între anii 1976-1981 studiază pictura la Liceul de Arte Plastice, Odessa, Ucraina. Se angajează ca butafor la Teatrul Academic Rus “Lăsia Ucrainca”, din Kiev, Ucraina.
În anul 1989 urmează cursurile Institutului Poligrafic “Ivan Feodorov”, specializarea grafică. Se întoarce la Chişinău, Republica Moldova în 1990, unde se angajează în diferite teatre, realizând scenografii şi afişe pentru spectacole. Deasemenea, a executat grafică de cărţi. În 1995, părăseşte Republica Moldova repatriindu-se cu familia în România şi se angajează ca artist plastic la Teatrul “Maria Filotti” – Brăila, unde lucrează în prezent. Este membru U.A.P. din România, filiala Brăila, din 2003.
Svetlana Potângă realizează grafică, portrete, peisaje în stil tradiţional, natură statică, pictură decorativă în diferite tehnici. Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare în ţară şi peste hotare (S.U.A., Germania, Franţa, Ucraina, Rusia, etc.).

website link , [:en]

POTANGA SVETLANA
Potângă Svetlana
Adresa: str. Sebeşului, nr. 70, Bl. B34, sc. 2, et. 1, ap. 17, Brăila – România
Tel:
e-mail: cornel_svetlana@yahoo.com
web:,

Casa bunicii-Grandma's House, acrilic-pânză - acrylic-canvas, 32x28 cm.

Grandmas-House–acrylic-canvas-32×28-cm.

Prezentare Demers Artistic

Born in Chisinau, Republic of Moldova, in the year of 1956, Svetlana Potanga is the daughter of the actress Pelagheia Potângă. She spent her childhood with her maternal grandmother in the countryside and from there she caught love of nature and everything related to the village and to the people that are working the land.
Between the years 1976-1981, she studied painting at Plastic Arts High School from Odessa, Ukraine. She got hired as butafor at the Russian
Academic Theatre “Lasia Ucrainca” from Kiev, Ukraine.
In the year of 1989 she attended the courses of the Poligraphic Institute “Ivan Feodorov”, the speciality Graphics. She returned to Chisinau, Republic of Moldova in the year of 1990, where she got hired in different theatres, realizing scenography and posters for the shows. As well, she made book’s graphics. In 1995, she left the Republic of Moldova and repatriated with her family to Romania, where she was hired as a plastic artist at “Maria Filotti” Theatre from Braila, where she works in present day. She is a member of Romanian Artists Union, subsidiary of Braila, from 2003.
Svetlana Potanga makes graphics, portrets, landscapes in a traditional style, statis nature, decorative painting in different techniques. Her works are found in private collections in the country or abroad ( U.S.A, Germany, France, Ukraine, Russia etc.).

website link , [:]