Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Porți și vicleșuguri. Aruncarea umbrei @ București[:en]Gates and Ploys. Casting A Shadow @ Bucharest[:]

[:ro]Porți și vicleșuguri. Aruncarea umbrei @ București[:en]Gates and Ploys. Casting A Shadow @ Bucharest[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Ștefan Sava, Ion Grigorescu: „Porți și vicleșuguri. Aruncarea umbrei”

5 iunie – 28 iulie 2018

Avem plăcerea să vă invităm marți, 5 iunie, începând cu 7 pm, la vernisajul expoziției „Porți și vicleșuguri. Aruncarea umbrei”, rezultată în urma colaborării dintre Ștefan Sava și Ion Grigorescu.

„L-am invitat la începutul anului 2017, pe Ion Grigorescu, la un dialog despre corpuri. Dacă, într-o primă fază, zona de reflecție personală era mai degrabă plasată în jurul tipului de reprezentare iconografică din manuscrisele medievale, marcate de vernacular și de elemente marginale care fug de încercările directe de interpretare, lucrurile au evoluat în mod natural înspre o explorare concomitentă, pe alocuri clinică, a propriilor anxietăți. O masă de operație militară, din Europa anilor ’30, devine o suprafață de proiecție a umbrelor pe care corpul absent, reparat sau dispărut, le lasă. În egală măsură, un astfel de obiect m-a plasat, la îndrumarea lui Ion Grigorescu, în zona de reinterpretare a „mașinilor celibatare” (Michel Carrouges), mașini cu propria lor viață, pentru care distincția dintre moarte și imortalitate, dintre mișcare și suspendarea mișcării devine irelevantă (prin co-existență). Modernitatea și hipermodernitatea devin contexte culturale apropriate și contestate, de pe poziții mai degrabă viscerale, marcate de căderi în anonimat și de explorări constante ale limitelor și mecanismelor interne ale corpului uman. Porțile lui Grigorescu sunt praguri fizice ale propriului corp pe care le trece cu ironie și curiozitate în doze egale: în unele momente se simte păcălit de ele, indus în eroare, alteori preia controlul asupra acestor „erori” personale și le re-stăpânește de pe poziții culturale. Ceea ce rezultă este o expoziție curajoasă în care dialogul inter-generațional e redat printr-un puzzle de fragmente și suspine.”
(Ștefan Sava)

Ștefan Sava (n. 1982) trăiește și lucrează în București. A terminat un master la Departamentul de Foto-Video, UNArte București, precum și un doctorat despre Holocaustul în România în cadrul aceleiași universități. Proiectele sale, combinând fotografie, video, performance și obiect, se dezvoltă în timp îndelungat, în jurul unor teme de reflecție și de cercetare teoretică. Este profund interesat de istoria recentă și de modul în care ea poate fi reactivată în prezent, în plan vizual, într-o manieră analitică. Printre expozițiile la care a luat parte: 2016 – „The Falling of the Arches”, Riga Photography Biennial, Galeria Alma, Riga (LV), 2015 – „Appearance & Essence”, Bienala Art Encounters, Timișoara (RO), „Mapping Bucharest: Art, Memory, and Revolution 1916-2016”, Vienna Biennale, MAK, Vienna (AT), „Inventând adevărul”, Bienala de la Veneția, Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia (IT), „Few Were Happy with Their Condition”, Kunsthalle Winterthur, Winterthur (CH), „Ruins of the Day”, Galeria Ivan, București (RO), 2013 – „Europe/South-East. Recorded Memories”, Braunschweig Museum of Photography, Braunschweig (DE), 2012 – „Din spatele scenei”, Salonul de proiecte, Anexa MNAC, București (RO).

Ion Grigorescu (n. 1945) trăiește și lucrează în București. Considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai neo-avangardei și ai artei conceptuale din Europa Centrală și de Est, Ion Grigorescu a dezvoltat de-a lungul carierei sale o practică artistică complexă, dificil de încadrat dintr-o perspectivă unidirecțională. A experimentat cu medii diverse – pictură, fotografie, film, performance și instalație – pe care le-a explorat în sensul documentării lucrului cu propriul corp, a vieții cotidiene, a realității politice și sociale. Lucrările sale din anii 1960-1970, provocatoare, subversive, urmăresc contradicţiile inerente faptelor “obiective”, criticând regimul comunist de dinainte de 1989. Opera sa elaborată în decenii mai recente, acumulează valenţe spirituale şi religioase, operând concomitent o critică din interior a instituţiei artei. Lucrările sale au participat în expoziții la Muzeul Național de Artă al României, Stedelijk Museum, MoMA New York, Vienna Biennale, New Museum New York, Bienala de la Veneția 2011, Documenta 12, printre altele.

Mulțumiri speciale: Andreiana Mihail, Monica Neguțescu, Stelian Neguțescu

Expoziția poate fi vizitată până pe 28 iulie 2018, miercuri-sâmbătă între orele 13-19, iar în restul săptămânii pe bază de programare.

www.ivangallery.com

[:en]
Ștefan Sava, Ion Grigorescu: “Gates and Ploys. Casting A Shadow”

5 June – 28 July 2018

We are delighted to invite you on Tuesday, 5th of June, starting 7 pm, to the opening of the exhibition “Gates and Ploys. Casting A Shadow”, a collaborative project between Ștefan Sava and Ion Grigorescu.

“I invited Ion Grigorescu at the beginning of 2017 to a dialogue on the subject of corporeal bodies. If in the beginning, the range of my personal reflection was focused rather on the iconographical representation specific to medieval manuscripts, marked by vernacularity and by marginal elements that escape a forward interpretation, our mutual interests have evolved towards a concurrent, somewhat clinical exploration of our own anxieties. A military surgical table from ‘30s Europe becomes a projective surface on which the shadows of the absent, repaired or missing body are cast upon. In equal way, an object of this kind placed me – under Ion Grigorescu’s guidance – in the area of (Michel Carrouges’s) “celibatarian machines”, which are mechanisms with a life of their own, to which the difference between death and immortality, movement and suspension of movement becomes irrelevant (through coexistence). Modernity and hypermodernity likewise become cultural contexts appropriated and contested from rather visceral perspectives, marked by falls in anonymity and by the constant exploration of the internal limits and mechanisms of the human body. Grigorescu’s ‘Gates’ are physical thresholds of his own body that he passes with both irony and curiosity: in some cases he feels tricked by them, fooled, other times he takes hold of these personal ‘errors’ and governs them again from cultural stands. The outcome is a bold exhibition in which the dialogue between generations is rendered through a puzzle of fragments and sighs.”
(Ștefan Sava)

Ștefan Sava (b. 1982) lives and works in Bucharest. He holds a MA from the Photo-Video Department, The National University of Arts Bucharest and also a PHD from the same university, following a research about the Holocaust in Romania. His projects combine photography, video, performance and object and are based on a long process of theoretical reflection and research. He is particularly interested in the subject of recent history and in the way in which it can be visually reactivated through an analytical approach. Among the exhibitions he took part in: 2016 – “The Falling of the Arches”, Riga Photography Biennial, Alma Gallery, Riga (LV), 2015 – “Appearance & Essence”, Art Encounters Biennial, Timișoara (RO), “Mapping Bucharest: Art, Memory, and Revolution 1916-2016”, Vienna Biennale, MAK, Vienna (AT), “Inventing the Truth”, Venice Biennale, The New Gallery of Romanian Institute of Culture and Humanities Research in Venice (IT), “Few Were Happy with Their Condition”, Kunsthalle Winterthur, Winterthur (CH), “Ruins of the Day”, Ivan Gallery, Bucharest (RO), 2013 – “Europe/South-East. Recorded Memories”, Braunschweig Museum of Photography, Braunschweig (DE), 2012 – “From the backstage”, Salonul de proiecte, MNAC Anexa, Bucharest (RO).

Ion Grigorescu (b. 1945) lives and works in Bucharest. Considered one of the most significant representatives of the neo-avant-garde and conceptual art in Eastern and Central Europe, Ion Grigorescu developed throughout his career a complex artistic practice, difficult to frame from an one-sided perspective. He experimented with various media – painting, photography, film, performance and installation – which he explored by documenting his work which involves his own body, daily life, social and political reality. His works from the ‘60s and ‘70s, provocative and subversive, search for the contradictions inherent to the ‘objective’ facts, criticising the Communist regime and the dictatorship before 1989. His more recent work acquires spiritual and religious connotations, producing at the same time a critique of the institution of art itself. His works have been shown in exhibitions at the National Museum of Art, Romania, Stedelijk Museum, MoMA New York, Vienna Biennale, New Museum New York, Venice Biennale 2011, Documenta 12, to name just a few.

Special thanks to: Andreiana Mihail, Monica Neguțescu, Stelian Neguțescu

The exhibition can be visited until July 28, Wednesday to Saturday 13-19, or by appointment outside the visiting hours.

www.ivangallery.com

[:]