Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Popescu Grigore-Ion[:en]Popescu Grigore-Ion[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Popescu Grigore-Ion
Popescu Grigore-Ion
Adresa: Str. Elizeu, nr. 35, sect.1, Bucuresti – România
Tel: +40740 375 253, +40743 970 361
e-mail: popescu.grigore@gmail.com

3. Singuratatea Evei in Gradina-ulei pe cart. preparat 66x97 cm.-

Singurătatea Evei în Grădină, 66 x 97 cm., ulei pe carton tratat

Prezentare Demers Artistic

Am spus și am scris, Grigore Popescu – Muscel este, probabil, cel mai important pictor muralist al ortodoxiei europene. Pentru mine Râmeți, Lainici, Borzești sunt jaloane ale unei cariere de excepție în care artistul a adus o viziune modernă atât de necesară frescei din lăcașurile românilor. În paleta bogată, în suprafețele mate sau strălucitoare, în decorativismul bine stăpânit ale artistului bănuiam un posibil maestru al șevaletului. (…)
(…)Acum abia, prin pictura sa de șevalet, l-am înțeles cu adevărat pe mult prețuitul muralist.
Acad. Răzvan Theodorescu – iulie 2013

(…)În profunzimea coloristică a fiecărei pânze simţi pulsând decenii de pictură europeană şi românească privite cu înţelegere şi sensibilitate, simţi vibraţia dialogului tainic dintre artist şi marii săi înaintaşi. Prin aceasta, Grigore Popescu – Muscel se dovedeşte un artist modern al veacului XX, cu o paletă solidă şi strălucitoare. (…)
Doina Mândru – iulie 2013

(…)Existenţialismul său cu tentă expresionistă constituie celălalt pol al unei sensibilităţi în esenţă figurative care, ca şi pictura murală, se hrăneşte cu substanţa profundă, adesea obscură a oricărui act creator. O natură telurică, uneori stihială, conturează ,,fiinţa rotundă” a acestui artist de vocaţie care, acum şi prin intermediul picturii de şevalet va ocupa un loc privilegiat în conştiinţa afectivă a publicului.
Cătălin Davidescu – decembrie 2013

website link: www.murala.ro,

[:en]

Popescu Grigore-Ion
Popescu Grigore-Ion
Adresa: Str. Elizeu, nr. 35, sect.1, Bucuresti – România
Tel: +40740 375 253, +40743 970 361
e-mail: popescu.grigore@gmail.com

3. Singuratatea Evei in Gradina-ulei pe cart. preparat 66x97 cm.-

Eve’s Loneliness in the Garden, 66 x 97 cm., oil on cardboard

Prezentare Demers Artistic

I said and wrote it before, Grigore Popescu – Muscel is, probably, the most important fresco painter of European Orthodox religion. For me Râmeți, Lainici, Borzești are landmarks of an exceptional career in which the artist has brought a modern vision so necessary to the Romanian fresco and halidom. In the rich colour palette, in the matte or glossy surfaces, in the artist’s well mastered decorativism, I could anticipate a possible master of easel painting. (…)
(…) Only now, through his easel paintings, have I trully understood the much cherished muralist.
Acad. Răzvan Theodorescu – July 2013

(…) In the colour depth of each canvas you can see through centuries of European and Romanian painting, regarded with apprehension and sensibility, you can feel the mysterious dialog’s vibration between the artist and his great predecessors. Through this, Grigore Popescu – Muscel proves himself to be a modern artist of the XX century, with a solid and brilliant palette. (…)
Doina Mândru – July 2013

(…) His Existentialism with a tinge of Expressionism establishes the other pole of an essentially figurative sensibility, which, as in mural painting, nourishes itself with a deep, often obscure, substance that belongs to any creative act. A telluric nature, that is sometimes elemental, shapes the “circular being” of this highly gifted artist who, manifested now also through easel paintings, will have a privileged place in the emotional consciousness of the public.
Cătălin Davidescu – December 2013

website link: www.murala.ro,

[:]