Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Popa Valentin[:en]Popa Valentin[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Popa Valentin
Popa Valentin
Adresa: Str. Zidarilor, nr. 8, Bloc R6, Scara a IIIa, Apartament 62,Galați – România
Tel: +40745 163 713, +40336 803 612
e-mail: aquarisvp@yahoo.com; valipopa72@gmail.com

web:

1619410_694465837259632_591809436_n

Compozitie

Prezentare Demers Artistic

Indiferent de diversitatea tematică sau a tehnicilor, folosite la lucru, în lucrările mele se întâlnesc atât figurativul dar şi sintetizarea formelor până la abstractizare.
În tehnica fierului sudat, încerc a oferi acestui material virtuți care să exprime cât mai convingător ideea-mesaj. Lucrările mele urmăresc volumul în spațiu într-un exercițiu expresionist care m-a individualizat în tot acest timp.
Căutările artistice nu se opresc doar la această tehnică de execuție. Permanent, caut noi metode de expresie : de la cioplirea lemnului care reține prin căldura modelajului ( “Băiat ghemuit”, “Taina”, Germinație), la răceala metalului încercând a reduce aici formele doar la elemente esențiale ilustrării tridimensionale a formei (“Povara întrebărilor”, “Rugăciune”, “Geneză”, Centaur rănit); de la compoziții în care folosesc un singur material precum lemnul ori piatra ( “Pescăruș” , “Cavaler”, Maternitate), la combinarea a două materiale precum lemnul și fierul în compoziții elegante, statice sau dinamice ( “Compoziție spațială”, “Pieta”, “Jertfă”).
Majoritatea lucrărilor sunt sculptură mică dar am reușit și realizarea unor lucrări de dimensiuni mari precum “Pasărea Phoenix”- fier sudat, “Sfatul Înțelepților” – inox, “Pieta” și “Jertfă” – lemn, cu prilejul unor tabere ori concursuri de creație.

website link: ,

[:en]

Popa Valentin
Popa Valentin
Adresa: Str. Zidarilor, nr. 8, Bloc R6, Scara a IIIa, Apartament 62,Galați – România
Tel: +40745 163 713, +40336 803 612
e-mail: aquarisvp@yahoo.com; valipopa72@gmail.com

web:

1619410_694465837259632_591809436_n

Composition

Prezentare Demers Artistic

No matter of thematic and techniques diversity, used on artwork, in my pieces there are found together the figurative but the synthesis of forms up till the generalization. In the ball iron technique I have pursued to design inner emotional virtues to this material in order to express as much as convincing artistic message. My artworks are following the volumes in space into an expressing exercise that particularized me throughout my artistic carrier. But my artistic researches are not finishing to a particular technique – I am permanently looking for new expressing methods: from the wood carving that keep the heat of the model (as in “The lie low boy”, “The secret”, “Germination”) to the metal coldness that tries to reduce the forms in spite of surprising the core ideas of tridimensional suggestions (as “Question burden”, “Pray”, “Genesis”, ”Wounded Centaur ”); from the compositions that use one material as wood or stone (as “Gull” , “Knight”, ”Maternity”) to the compositions that use two or more materials as wood and iron featured in elegant compositions, statics or dynamics overviews (as “Spatial composition”, “Pieta”, “Sacrifice”).
Most of my artworks are in reduced size, but I have succeed to overtake bigger size sculptures as “Phoenix Bird”- ball iron, ”Wisdom advice” – steel, ”Pieta” and ”Sacrifice” – wood, exhibited within different creation camps or creation competitions.

website link: ,

[:]