Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Pop Blanca Alina[:en]Pop Blanca Alina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Blanca Alina Pop
Pop Blanca Alina
Adresa: Str. Padiş nr. 7/45, Cluj Napoca – România
Tel:
e-mail: popblanca@yahoo.com

“Un posibil deal”, 120x90 cm, Ulei pe pânză, “The virtual hill”, 120x90 cm, Oil on canvas

“Un posibil deal”, 120×90 cm., Ulei pe pânză

Prezentare Demers Artistic

Unde nu există certitudinea atingerii, avem nevoie de mesajul care să o facă posibilă.
O lucrare de artă spune întotdeauna mai mult decât a vrut autorul ei să spună. Artistul, la rândul lui, speră să întocmească o imagine a absolutului cu mijloace pur umane, pentru că arta este totodată un produs al spiritului, şi al îndemânării.
Privirea plenară asupra a ceea ce ne interesează cel mai mult, este contemplaţia. Atunci când dorim să exprimăm ceva, dorim să înţelegem maniera acelui fapt, lucru, conexiune sau persoană de a simţi lucrurile, de a le vedea, de a fi sau de a exista. Contemplând tot ceea ce înconjoară acel lucru care ne interesează, noi ne folosim inteligenţa pentru a reuşi să înţelegem. Emoţia pe care o resimţim contemplând, este o înţelegere care se dezvoltă făcând apel şi la imaginaţie. O asemenea inteligenţă poate fi o veritabilă sursă de inspiraţie. Ca şi darul, arta primeşte rolul de mesager al semnului de prietenie sau de iubire între semeni.
Aşa cum noi în viaţa de toate zilele facem cadouri celor pe care îi iubim, obligându-i oarecum să-şi întindă mâinile spre noi şi să primească, aşa şi arta poate fi cea care ne ajută să ne destindem semenii. În această ordine de idei, stările, fantasmele, intuiţiile, premoniţiile, senzaţiile, gândurile şi hotărârile mele, le voi împărtăşi cu dragoste celor cărora le vibrează aceeaşi coardă sensibilă. În primul rând, o informaţie în plus – indiferent la ce nivel se produce ea – nu strică niciodată. În al doilea rând, comunicarea este benefică şi pentru mine ca artist, şi pentru privitor în aceeaşi măsură, comunicare datorită căreia sentimentul de izolare – care câştigă din ce în ce mai mult teren în lumea noastră – pentru încă o clipă, ne părăseşte.

Blanca Alina Pop

website link: www.acvaforte.ro,

[:en]

Blanca Alina Pop
Pop Blanca Alina
Adresa: Str. Padiş nr. 7/45, Cluj Napoca – România
Tel:
e-mail: popblanca@yahoo.com

“Un posibil deal”, 120x90 cm, Ulei pe pânză, “The virtual hill”, 120x90 cm, Oil on canvas

“The virtual hill”, 120×90 cm., Oil on canvas

Prezentare Demers Artistic

Where the certitude for effect lacks we need a message to make it possible. A work of art always speaks more than what the author wished to convey. An
artist hopes to bring about the image of the absolute by human means as art is also a product of the spirit and skill.
The total view of what we are interested in is contemplation. When one wants to express something one wishes to understand that fact, that thing, that connection or that person, to feel those things, to even see them existing in reality. By contemplating the surroundings, we use our intelligence to be able to understand
what we find interesting. The emotion we are overwhelmed by contemplating is an understanding which also appeals to our imagination. Such an intelligence
could serve for inspiration. As a gift art becomes a messenger for friendship and love among friends.
Customary as it is to give gifts to those we love to make them hold out their  hands to receive, art also could be something that creates ease or relaxation. In
this respect, my intuitions, imaginations, premonitions, thoughts and my own decisions, would be shared with those on the same wave length or vibration. A
piece of information: no matter on what level this vibration happens, it does no harm. Secondly, communication is also beneficial for me as an artist, and for the
perceiver as well. Thus the isolation that gains space ever so often these days, is shortened for a little while.

Blanca Alina Pop

website link: www.acvaforte.ro,

[:]