Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Pichiu Dan Vifor[:en]Pichiu Dan Vifor[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Pichiu Dan Vifor
Pichiu Dan Vifor
Adresa: B-dul Corvin nr.10, ap,20, Hunedoara – România
Tel: +40749.378.623
e-mail: danpichiu@gmail.com

web: ,

23-Dimineaţă 2-70x50-axp- 2012

23 Dimineaţă 2, 70×50 cm.

Prezentare Demers Artistic

Viaţa şi cariera artistică a pictorului Dan Vifor Pichiu care de-a lungul timpului a experimentat o întreagă suită de stiluri şi tehnici artistice. este marcată de „Expoziţia retrospectivă 75/25. Artistul nu a cătat un stil care să-l definească ci mai degrabă a pus în practică mereu noi modalităţi expresive care au definit fiecare treaptă a carierei sale. Într-un stil abstract şi figurativ, pe alocuri gestual conceptualist, se concretizează dens o operă picturală robustă şi originală.
Artistul dispune de o autentică forţă a transfigurării realităţii introducând în discursul artistic simboluri alături de structuri geometrice şi naturale desprinse cu mobilitate imaginativă din trinomul terestru-acvatic-celest. Frecvenţa variantelor interpretative ale unor teme abordate preferenţial, determină abordarea succesivă a unor cicluri distincte.
De la incursiuni figurative până la libertatea oferită de gestualism, picturilor sale executate în acest mod fluid, constau într-o explozie de suprafeţe cromatice, luminate cu accente de culori vibrante. Este o manieră de interpretare personală, proprie artistului şi foarte contemporană în întreg arealul artistic european.
Compoziţiile trădează rafinamentul cromatic, dinamismul formelor în spaţiu, alăurarea cromatică ingenioasă şi suprafaţa picturală vibrantă.
Privită în ansamblu această retrospectivă prin caracterul original al abordării picturale contribuie la unitatea tematică şi încununează căutările artistului demonstrând că pictura trebuie să reprezinte pictorul, să exprime forţa creatoare care i-a dat naştere.

Prof. Dr. Jula Raluca Diana

website link: ,

[:en]

Pichiu Dan Vifor
Pichiu Dan Vifor
Adresa: B-dul Corvin nr.10, ap,20, Hunedoara – România
Tel: +40749.378.623
e-mail: danpichiu@gmail.com

web: ,

23-Dimineaţă 2-70x50-axp- 2012

23 Morning 2 70×50 cm.

Prezentare Demers Artistic

The life and artistic career of the painter Dan Vifor Pichiu, who over time has experienced various styles and artistic techniques, is marked by the „Retrospective Exhibition 75/25”. The artist didn’t seek a certain defining style, but he continuously put into practice new expressive ways to define each stage of his career. A robust and original painting is densely materialised in a figurative and abstract style, sometimes conceptualist gestural.
The artist has a genuine force of reality transfiguration, introducing in the artistic discourse symbols with geometric and natural structures detached with imaginative mobility from the terrestrial-aquatic-celestial trinomial. The frequency of the interpretative variants of some favourite themes determines the successive approaches of distinct cycles.
From figurative inroads to the freedom offered by action painting, his paintings made in this fluid manner consist of a burst of chromatic surfaces, lit with vibrant colour accents. It is the artist’s personal interpretation, very contemporary throughout the European art.
The compositions highlight the colour refinement, dynamism of forms in space, ingenious chromatic closeness and vibrant pictorial surface.
Through the original character of the pictorial approach, this retrospective contributes itself to the thematic unity and demonstrates that painting must represent the painter, must express the creative force that gave it rise.

Prof. Dr. Jula Raluca Diana

website link: ,

[:]