Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Petruţiu Liana Maria[:en]Petruţiu Liana Maria[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

PETRUTIU LIANA MARIA
Petruţiu Liana Maria
Adresa:
Tel:
e-mail:
web:,

Autoportret - self portrait - acuarelă - water color

Autoportret-self-portrait-acuarelă-water-color

Prezentare Demers Artistic

În momentul când în lume cartea ilustrată traversează o perioadă de spectaculoasă reconsiderare, stimulată în mare parte şi de evoluţia tehnicilor grafice şi tipografice, Liana Petruţiu se dovedeşte a fi, prin prospectările sale în domeniile plasticii de carte şi ale filmului de animaţie – cărora li s-a dedicat cu o statornică fidelitate de mai mulţi ani, cu notabile reuşite – în consens cu tendinţele ,,en vogue”. Natură delicată şi sensibilă, artista se apleacă asupra acestui fascinant univers al cărţilor pentru copii cu înţelegerea pe care numai o practică îndelungată şi pasionată i-au putut-o conferi. Desenele, ,,scenariile” ori viziunile ei concepute bi sau tridimensional, vădesc în totul, nu atât virtuţile ilustratorului de excepţie (care s-a adeverit a fi de-a lungul carierei sale artistice), cât atributele unei trăiri intense, a redescoperirii mereu îmbogăţite a copilăriei. De altfel, artista şi-a clădit un fel de crez moral şi estetic alimentat de implacabila victorie a binelui asupra răului ce caracterizează îndeobşte filozofia basmelor şi poveştile de oricând şi oriunde.
Cornelui Antim – Luceafărul

website link ,

[:en]

PETRUTIU LIANA MARIA
Petruţiu Liana Maria
Adresa:
Tel:
e-mail:
web:,

Autoportret - self portrait - acuarelă - water color

Autoportret-self-portrait-acuarelă-water-color

Prezentare Demers Artistic

By the time in the world the illustrated book is undergoing a spectacular reconsideration, driven largely by the evolution of graphic and printing techniques, Liana Petruţiu proves by its prospecting in areas of fine arts book and animated film – which were dedicated with a steadfast loyalty for many years, with notable successes – in line with the trends, en vogue „. Delicate and sensitive nature, she leans on the fascinating world of children’s books with the understanding that only a long and passionate practice have been able to give. Her drawings, “scenarios” or visions designed two and three dimensional, evince in all, not so exceptional illustrator virtues (which turned out to be throughout his artistic career) as attributes of intense emotions, always rediscovering the enrichment childhood. In fact, she has built a kind of moral and aesthetic creed powered by implacable victory of good over evil philosophy, commonly characterizing tales and stories anytime and anywhere.

Cornelui Antim – Luceafărul

website link ,

[:]