Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Petru Lucaci – Președinte[:en]Petru Lucaci – President[:]

Petru Lucaci
Nistor Laurențiu

[:ro]

Petru Lucaci

Petru Lucaci – Președinte

Absolvent cu diplomă de merit al Institutului de Arte Plastice “N. Grigorescu” Bucureşti, secţia Pictură, 1982. Doctorat in Arte Vizuale 2006. Conf. univ.dr.la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Departamentul Pictură; Preşedinte Filiala Pictură Bucureşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România 2004-2007; Vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România în perioada 2007-2009; Preşedinte interimar al Uniunii Artiştilor Plastici din România în perioada 2010-2012; Din anul 2012 este Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Preşedinte în exerciţiu la Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori în perioada 2011-2012;
Director al revistei Arta. Director laVictoria Art Center for Contemporary Cultural Production, Bucureşti.

Genuri artistice practicate: pictură, grafică, fotografie, obiect/instalaţie, happening şi noile media.

Expoziţii: 40 expoziţii personale şi peste 250 expoziţii de grup şi colective în ţară şi străinătate (vezi website).

Expoziţii personale (selecţie): Black – based Cocktail, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 2013; Clarobscur , Galeria Paul Amarica, Paris, Franta, 2008; Noctumbres, Galeria Art Present, Paris, Franţa, 2000; Out of surface, Muzeul National de Artă, Bucureşti, 1995; Sortie  de la surface, Galeria Espace Suisse- Strasbourg, Franţa, 1994; Contrapunct, Centrul Soros pentru artă contemporană Bucureşti, Muzeul Național de Artă al României, 1994; Bandaje  pe răni, Sălile Dalles, Bucureşti, 1993; Underground, Galeria Ettiene de Causans, Paris, Franţa 1993; Confluance I, Galeria Jean- Yves Chevilly, Avallon, Franţa 1993; Cinetique art, Cine-Video- Psy, Lorquin, Franţa 1993; Out of surface, Galeria Itakeskus, Helsinki, Finlanda 1992; Geneza, Galeria Hellios Timişoara, 1989.

Expozitii de grup (selecţie): Oraşul văzut de generația „80, Victoria Art Center, Bucureşti, 2013; Body World II, Victoria Art Center, Bucureşti, 2012; Trans-realities, Galeria Oudin Espace Contemporaine, Paris, Franța, 2011;
Art Embodied, Institutul Cultural Român, Londra, Anglia, 2011; Body under surveillence, Victoria Art Center, Bucuresti, România, 2011; Abstacționismul, Palatul Mogoşoaia, România, 2011; Plecarea/Departure, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, 2011; Body World, Victoria Art Center, Bucureşti, România, 2011;
Nud, Centrul Internațional de Cultură şi Artă “George Apostu” Bacău, 2011; Beijing International Art Biennial 4, Art Museum, Beijing China, 2010; Reflexions, Galeria Bispergaarden, Karlundborg, Danemarca, 2010; Reflexions, Galeria Gammelgaard, Herlev, Copenhaga, Danemarca, 2010 /Meeting point, Muzeul Oskar Kokoshka, Pochlarn, Austria, 2010; 8ART+, Muzeul de Artă Galați, România 2009; Bibliophilie, Mediatheque, Auxerre, Franţa, 2009; Bucharest-Budapest bridge, Centrul Artelor Vizuale, Bucureşti, 2008; Transparent corps, E.A. Galerie, Bethonvilliers, Franţa, 2009; Prose sculpture 2, Galeria Alice&Co, Melbourne, Australia, 2008; 8art+, Galeria Arttis , Bruxelles, Belgia, 2007; Meeting point, BIA, Muzeul Slavonia, Osieck, Croația, 2008; Et nous serons collage, Salonul de carte Frauenfeld, Elvetia, 2008; Lucrări din colecția MNAC, Muzeului Național de Artă Contemporană, Bucureşti, 2008; Meetingpoint, Bienala internațională Arad, Muzeul de artă Arad, 2007; 8art+, Cite International des Arts, Paris, Franţa, 2007; Romanian Artist in Mastricht, JCI, European Conference Mastricht, Olanda, 2007; Noctumbres, Galeria TEM, Goviller, Franţa, 2006; Unsprezece, Muzeul de Artă, Cluj, 2006; 8+1  Muzeul de Artă Constanța, 2006; Aichi Expo 2005, Metropolitan Art Space Exhibition Gallery, Tokyo, Japonia, 2005; 4+4 – Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2003; Preview, ArtExpo Galeria etaj ¾, Bucureşti, 2003; Arta bate arta, Galeria META, Bucureşti, 2001; Definiţii Paralele, Banca Naţională a României, Bucureşti, 1997; Experimentul, Galeria Etaj ¾ Bucureşti, Muzeul de Artă Cluj Napoca,1997; Al 28-lea Festival de Pictură, Cagnes sur Mer, Franţa, 1996; Tineri Artişti din Europa de Est, Rotterdam, Olanda, 1991; Expoziție de Artă Românescă, Szombathely, Ungaria, 1991.

Premii, distincţii (selecţie): Premiul pentru Arte Vizuale al Ministerului Culturii şi Cultelor [8art+] 2007;
Premiul pentru Pictură, Uniunea Artiştilor Plastici din România, 2006; Premiul pentru Excelență, Uniunea Artiştilor Plastici din România [8art+] 2006; Ordinul Meritul Cultural în rang de ofiţer categoria C, decret nr. 35/7-02-2004 dat de Preşedintele României, 2004; Premiul Tineretului, Uniunea Artiştilor Plastici din România, 1990; Premiul Tineretului pentru Pictură, Uniunea Artiştilor Plastici din România,1987.

Adresa

Atelier: Str. Ermil Pangratti, 29A,  Bucuresti
M. +40 723 648623
E.mail:petru_lucaci@yahoo.com
Site:www.lucaci.ro[:en]

Petru Lucaci - President

Petru Lucaci – President

Graduate with Merit Diploma of the „Nicolae Grigorescu” Fine Arts Institute of Bucharest, Painting Department, 1982; PhD in Visual Arts 2006; PhD Associate Professor at the Bucharest National University of Fine Arts, Painting Department.President of Bucharest Painting Branch of the Visual Artists’ Union of Romania, from 2004 to 2007.
Vicepresident of the Visual Artists’Union of Romania, from 2007 to 2009.Acting President of the Visual Artists’Union of Romania, from 2010 to 2012. the Visual Artists’ Union of Romania. President of the Visual Artists’Union of Romania, from 2012 to date. Acting President of the National Alliance of Creators Unions, 2011-2012. Director of “Art” Magazine, from 2010. Director of Victoria Art Center for Contemporary Cultural Production Bucharest.

Practiced artistic genres: painting, graphics, photography, object / installation, happenings and new media.

Exhibitions: 40 solo exhibitions and over 250 group and collective exhibitions at home and abroad (see website).

Personal Exhibitions [selection]: Black – based Cocktail, Art Museum Cluj-Napoca 2013; Chiaroscuro, Gallery Paul Amar Paris, France 2008; Noctumbres, Present Art Gallery, Paris, France 2000; Out of Surface, Art Museum, Bucharest 1995; Sortie de la surface, Gallery Espace Suisse, Strasbourg, France 1994; Counterpoint, Soros Center for Contemporary Art Bucharest, National Museum of Art of Romania 1994; Bandages on Wounds, Dalles Gallery, Bucharest 1993; Underground, Ettiene de Causans Gallery, Paris, France 1993; Confluance I, Jean-Yves Gallery, Chevilly, Avallon, France 1993; Cinetique Art, Cine-Video- Psy, Lorquin, France 1993; Out of Surface, Itäkeskus Gallery, Helsinki, Finland 1992; Genesis, Hellios Gallery, Timişoara 1989.

Group Exhibitions [selection]: The City seen by the 80′ s Generation Victoria Art Center, Bucharest, 2013; Body World II, Victoria Art Center, Bucharest, 2012; Trans Realities, Oudin Espace Contemporaine Gallery, Paris, France, 2011; Art Embodied, Romanian Cultural Institute, London, England, 2011; Body under Surveillence, Victoria Art Center, Bucharest, Romania, 2011; The Abstract, Mogoşoaia Palace, Romania, 2011; Start / Departure, The Brancovan Palaces Cultural Center, 2011; Body World, Victoria Art Center, Bucharest, Romania, 2011; Nude,  „George Apostu” International Centre of Culture and Arts, Bacau, 2011; 4th Beijing International Art Biennial, Art Museum, Beijing China, 2010; Reflexions, Bispergaarden Gallery, Karlundborg, Denmark, 2010; Reflexions, Gammelgaard Gallery, Herlev, Copenhagen, Denmark, 2010; Meeting Point, Oskar Kokoshka Museum, Pöchlarn, Austria, 2010; 8 ART +, Galati Art Museum, Romania 2009; Bibliophilie, Mediatheque, Auxerre, France, 2009; Bucharest-Budapest Bridge, Center for Visual Arts, Bucharest, 2008; Transparent Corps, EA Gallery, Bethonvilliers, France, 2009; Prose Sculpture 2, Gallery Alice & Co, Melbourne, Australia, 2008; 8art +, Arttis Gallery, Brussels, Belgium, 2007; Meeting Point, BIA, Slavonia Museum, Osieck, Croatia, 2008; Et nous serons collage, Book Salon Frauenfeld, Switzerland, 2008; Works from the MNAC collection, National Museum of Contemporary Art, Bucharest, 2008; Meetingpoint, International Biennial of Arad, Arad Art Museum, 2007; 8art +, Cite International des Arts, Paris, France, 2007; Romanian Artist in Maastricht, JCI, European Conference Maastricht, Netherlands, 2007; Noctumbres, TEM Gallery, Goviller, France, 2006; Eleven, Museum of Art, Cluj, 2006; 8 +1, Art Museum Constanta, 2006; Aichi Expo 2005, Metropolitan Art Space Exhibition Gallery, Tokyo, Japan, 2005; „4+4” – Museum of Romanian Literature, Bucharest, 2003; Preview, ArtExpo ¾ floor Gallery, Bucharest, 2003; Art beat Art, Meta Gallery, Bucharest, 2001; Parallel Definitions, National Bank of Romania, Bucharest, 1997; The Experiment, ¾ Floor Gallery Bucharest, Cluj Napoca Art Museum, 1997; 28th Festival of Painting, Cagnes sur Mer France 1996; Young Artists from Eastern Europe, Rotterdam, Netherlands, 1991; Romanesque Art Exhibition, Szombathely, Hungary, 1991.

Awards, Distinctions [selection]: Visual Arts Award  of the Ministry of Culture [8art +], 2007.
Prize for Painting, the Visual Artists’Union of Romania, 2006. Award for Excellence, the Visual Artists’Union of Romania [8art +] 2006. Order of Cultural Merit in the rank of Officer category C, decree No. 35/7-02-2004 given by the President of Romania, 2004. Youth Award, the Visual Artists’Union of Romania, 1990. Youth Prize for Painting the Visual Artists’Union of Romania, 1987.
Address

Studio: 29A, Ermil Pangratti Str., Bucharest

Mobile: +40 723 648 623

E-mail: petru_lucaci@yahoo.com

Site: www.lucaci.ro[:]