Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Pamfil Marieta[:en]Pamfil Marieta[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Pamfil Marieta
Pamfil Marieta
Adresa: Piaţa Badea Cârţan nr.1, Timișoara – România
Tel: +40256.434.951, +40722.197.920
e-mail: mpamfil2012@gmail.com
web: ,

COLAN 2

Inelul Stejarul – Oak Ring – 35x18x8 mm

Prezentare Demers Artistic

Cu suficiente grade de libertate, Marieta Pamfil edifică un stil în care graţia decorativă asociază evocări, stări poetice, concepte filozofice chiar, – în exprimări fragmentare, cu trăsături specifice limbajului artistic pur. În opera Marietei Pamfil se ating astfel, simplu şi ,,frumos’’, implicit estetic, coordonatele epurate şi expresive ale unui joc decorativ rafinat, desfăşurat în sine, chiar dacă finalitatea destinată este cea a unei ,,frumuseţi aplicate’’. Titlurile lucrărilor se acordă cu cromatica şi ritmul obiectelor, cu graţia detaliilor. Ele evocă anotimpuri, alteori istorie, adesea stări, concepte sau locuri. Privitorul este în acest fel orientat, fără a fi tulburat, spre o focalizare a percepţiei.

(Ciprian Radovan, Leitmotiv cu Marieta Pamfil, în Podoabe. Marieta Pamfil, Timişoara, Fundaţia Triade, 2011, p.7)

website link: ,

[:en]

Pamfil Marieta
Pamfil Marieta
Adresa: Piaţa Badea Cârţan nr.1, Timișoara – România
Tel: +40256.434.951, +40722.197.920
e-mail: mpamfil2012@gmail.com
web: ,

COLAN 2

COLAN

Prezentare Demers Artistic

With enough degrees of liberty, Marieta Pamfil edifies a style in where decorative grace associates awakenings, poetic states, and even philosophical concepts – in fragmented expressions, with specific characteristics of a pure artistic language. In the works of Marieta Pamfil by a pure esthetic way, the purged and expressive coordinates of a refined decorative game in itself are simply and beautifully reached, although the intended finality is that of an ‘applied beauty’. The titles of the works are in accordance with the chromatics and the rhythm of the objects, but also with the grace of details. They sometimes invoke seasons, other times history, often conditions, concepts or even places. The viewer is oriented towards focusing perception without being anxious.

(Ciprian Radovan, Leitmotiv with Marieta Pamfil, in Adornments. Marieta Pamfil, Timişoara, Triade Foundation, 2011, p.7)

website link: ,

[:]