Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Paina Dumitru[:en]Paina Dumitru[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

PAINA DUMITRU
Paina Dumitru
Adresa: Calea Timişorii Nr. 4, Arad, 310245, Arad – România
Tel: +40257.287.069, Mobil: +40745.467.596
e-mail: dumitrupaina@yahoo.com

Aşteptări UE - bronz

Aşteptări UE – bronz

Prezentare Demers Artistic

Dumitru Paina sau nostalgia perenităţii

În sculptura lui Paina putem decela câteva teme mari, câteva motive care–şi trăiesc avatarurile metamorfozându–şi chipurile printr–un şir de “reîncarnări”, de treceri dintr–un material în altul, oferind percepţiei valenţe plastice noi. Aceste motive: cuplul, germinaţia, fructul, pomul, corola, familia şi altele conţin, implicit şi o simbolistică a numărului 2. “Cuplul”, în mod special, prin natura sa presupune dualitatea, dialectica vie a principiilor masculin şi feminin. Aceasta îşi exercită puterea de sugestie printr–o anume tensiune interioară rezultată din modul de relaţionare formală a modulilor pereche. Polarizarea formală oferă percepţie, potenţialitatea desfăşurării spaţio–temporale a unei dinamici a contrariilor, un fel de expresie a celor două sufluri vitale yang şi yin înspre o virtuală stare de graţie.
Dumitru Paina este adeptul unei sculpturi robuste viguroase dar care conţine totodată gingăşie şi tandreţe, asprime virilă şi unduiri de volume blânde. Este totodată susţinătorul ideii de perenitate, de permanenţă ce se îngână cu eternitatea. O dovedesc atât modul cum abordează limbajul sculpturii cât şi durabilitatea materialelor cu care operează : marmura, granitul, stejarul, bronzul. Într–o lume a culturii clipei Dumitru Paina îşi trăieşte tenace şi cu încăpăţânare tăcută nostalgia perenităţii.
Onisim Colta, 2004

website link www.dumitrupaina.ro[:en]

PAINA DUMITRU
Paina Dumitru
Adresa: Calea Timişorii Nr. 4, Arad, 310245, Arad – România
Tel: +40257.287.069, Mobil: +40745.467.596
e-mail: dumitrupaina@yahoo.com

Aşteptări UE - bronz

Aşteptări UE – bronz

Prezentare Demers Artistic

Dumitru Paina or the nostalgia of the perenity

Paina’s sculpture offers us a few big themes , a few motifs that live their experiences metamorphosing their bodies through a series of “reincarnations”, of passing from a material to another, giving to perception new plastic valences. These motifs: the couple, the germination, the fruit, the tree, the corolla, the family and many others, contain, implicitly, a symbology of the number. Number 1 is found in the monoaxial work “Capital”. In his series of couples, maternities and motifs number 2 is involved. “The Couple”, especially through its nature, supposes the double nature, the intense dialectics of masculine and feminine principles. This exerts its suggestion power through an interior tension resulted from the formal relation between the couple modules. The formal polarization offers to perception the space-time development potentiality of a dynamics of the contraries, a kind of expression of the two vital elements yang and yin towards a virtual state of grace.
Dumitru Paina is the supporter of a robust and vigorous sculpture but which contains both tenderness and affection, and virile roughness and ondulations of gentle volumes. He is at the same time the supporter of the perenity idea performance which is combined with eternity. This is proved by the way he approaches the language of sculpture and also by the durability of the materials which he operate; marble, granite, oak, bronze. In a world of the moment’s culture, Dumitru Paina lives tenaciously and with the silent obstinacy the nostalgia of perenniality…..

By Onisim Colta, 2004

website link www.dumitrupaina.ro[:]