Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Oraviţanu Daniela[:en]Oraviţanu Daniela[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Oravițeanu Daniela
Oraviţanu Daniela
Adresa: str. Carei nr. 28, sc. B, ap 9, Timişoara, Timiș – România
Tel: +40256.443.283, +40744.255.782
e-mail:
web:

CONFIGURĂRI SPAŢIALE,  175x145 CM , TEHNICĂ MIXTĂ, SPATIAL CONFIGURATIONS,  175x145 CM , MIXT TECHNIQUE

CONFIGURĂRI SPAŢIALE-175×145-CM.-TEHNICĂ MIXTĂ

Prezentare Demers Artistic

Demersul artistic presupune un dialog spiritual cu ,,lumea”şi conţinuturile ei. Şi creaţia mea a avut un demers artistic progresiv, cu un limbaj clar şi cu limpezime programatică-un ciclu deschis, care a continuat până în aceşti ani.
În lucrările mele actuale, s-a petrecut o reînoire formală dar şi una tehnică. În pictură am introdus colajul, iar inserţiile spaţiale tridimensionale domină complexul, unităţile imagistice. Sunt folosite şi materiale neconvenţionale uşoare, lucrările devenind poliforme din punct de vedere material. S-a trecut la obiectualizarea materiei, la o spiritualizare accentuată. Acestea sunt ,,Configurările spaţiale”, desfăşurări compoziţionale dinamice, ce lasă să se vadă structurile perceptive de la care s-a plecat. Abstractul păstrează amintirea structurilor realului iniţial. Imaginile sunt uşor polemice, dar totuşi structurile grafice şi picturale, uneori şi cele sculpturale dialoghează în mod fericit. Desenul de mare flexibilitate este suveran. Sinteza linie-pată de culoare crează unităţi imagistice echilibrate, iar energiile degajate de transcrierea ritmurilor biologice şi vegetale dezvoltă complexităţi spaţiale.
De fapt, un discret demers de autodefinire m-a însoţit de-a lungul întregii activităţi artistice.

website link:

[:en]

Oravițeanu Daniela
Oraviţanu Daniela
Adresa: str. Carei nr. 28, sc. B, ap 9, Timişoara, Timiș – România
Tel: +40256.443.283, +40744.255.782
e-mail:
web:

CONFIGURĂRI SPAŢIALE,  175x145 CM , TEHNICĂ MIXTĂ, SPATIAL CONFIGURATIONS,  175x145 CM , MIXT TECHNIQUE

SPATIAL CONFIGURATIONS-175×145-CM.-MIXT TECHNIQUE

Prezentare Demers Artistic

An artistic approach presupposes a spiritual dialogue with ,,the world” and its contents. My creation, too, was a progressive artistic approach, making use of a clear language and programme-an open cycle that has continued up to the present.
My works have undergone both a formal and a technical innovation throughout the past years. I have resorted to collage in painting, and the complex body, the image units are marked by three-dimensional spatial insertions. The works get polyphonic as far as the material is concerned, since light unconventional materials such as cardboard, paper, string and wood are used. Things have switched to objectified forms and then to spiritual values. These are the ,,Spatial Configurations”, dynamic compositional developments which echo the perceptive structures from which they have evolved.
The abstract line preserves the features of the initial reality structures. The works of art have set the target beyond the conventional genre and material. Images are slighthy polemical, and yet, graphic, pictorial and sometimes sculptural structures are involved in a felicitous harmony. High flexibility drawing takes centre stage. The synthsis between line and colour creates balanced imagistic units, and the energies unleashed by the transcription of biologic and vegetal rhythms develop spatial complexities.
Actually all along my artistic career a discreet attempt at self-definition has been an undercurrent steadily accompanying my artistic evolution.

website link:

[:]