Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Olteanu Manole Dorel[:en]Olteanu Manole Dorel[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Olteanu Manole Dorel
Olteanu Manole Dorel
Adresa: str. Lascăr Catargiu Nr.4, Timișoara – România
Tel: +40
e-mail: avanost2027@yahoo.com
web: ,

„Peisaj”, tehnica ulei pe pânză, dimensiunea 50X 60 cm. - Landscape, technique oil on canvas, dimensions 50x60 cm.

„Peisaj”-tehnica-ulei-pe-pânză-dimensiunea-50X-60-cm.

Prezentare Demers Artistic

OltMan, este pseudonimul lui Olteanu Manole Dorel, artist plastic de largă cuprindere a viziunii artistice, practician îndeosebi al tehnicilor clasice, pe care le stăpâneşte cu multă virtuozitate încă de pe la sfârşitul anilor ’70.

Începând cu anii ’90, OltMan a practicat alături de genurile clasice, şi alte genuri de exprimare artistică, mai cu seamă în spaţiul public, pe care artistul î-l consideră ca fiind o extensie a spaţiului privat, (concept al gânditorului Habermas), spaţiu în care a prformat prin happening, performance şi instalaţii.

Cu aceste ocazii, OltMan, conceptualizează câteva noţiuni pe care le întemeiază şi le practică cu obstinaţie existenţială de peste 25 de ani, mai şi anume: Sincopele şi AvantPosturile, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, ca o edificare a fiinţei creatoare, ce tinde spre Theurgie.

„… se întâmplă mai târziu…, ca cineva să imagineze, şi să creeze un asemenea loc de observaţie,(Avanposturile, urban şi rural),…este o tărie metafizică, este o forţă culturală, şi o concepţie cosmogonică,(artistul) se sustrage, framătului, zgomotului, artei moderne, derizoriului, artei moderne, se sustrage, acestei vânzoleli, şi obţine o distanţă metafizică, o linişte, o perspectivă extraordinară, mie, m-i se pare un gest extraordinar.”

Istoric şi critic de artă, Prof.univ.dr.Constantin Ionescu Prut, 2004

website link: ,

[:en]

Olteanu Manole Dorel
Olteanu Manole Dorel
Adresa: str. Lascăr Catargiu Nr.4, Timișoara – România
Tel: +40
e-mail: avanost2027@yahoo.com
web: ,

„Peisaj”, tehnica ulei pe pânză, dimensiunea 50X 60 cm. - Landscape, technique oil on canvas, dimensions 50x60 cm.

Landscape-technique-oil-on-canvas-dimensions-50×60-cm.

Prezentare Demers Artistic

OltMan is Olteanu Manole Dorel’s nickname, a fine artist with a large comprehension on artistic vision, a practitioner of classic techniques that he has virtuously controled since the end of the ‘70s.

Since the ‘90s, OltMan has shown different ways of artistic expression besides the classic approach. The public space that the artist considers to be an extension of the private space (a concept developed by Habermas) is a space where he exhibits happenings, performance, and installations.

On these occasions, OltMan conceptualizes notions that he has persistently implemented and developed for over 25 years: The Syncopes and The AvantPosts, both in the urban and the rural environment, as an expression of creative beings that aspire to Theurgy.

„… it only happens later on…, that someone imagines and creates a context to observe, (The Avanposts, urban and rural),… it is a metaphysical strength, it is a cultural force, and a cosmogonic conception; (the artist) deprives himself from the tumult, the noise, the modern art, the absurd, he deprives himself from all that fuss and connects to the metaphysical detachment, to the silence, and to the extraordinary perspective; to me, this is an extraordinary gesture.”

Historian and Art Critic, Phd., Univ.Prof. Constantin Ionescu Prut, 2004

website link: ,

[:]