Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Muresan-Buzilă Onița[:en]Muresan-Buzilă Onița[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

MURESAN-BUZILA ONITA
Muresan-Buzilă Onița
Adresa: Cluj-Napoca – România
Tel: +40740.268.695
e-mail: onitza_mureshan@yahoo.com

Simfonie in roz-Symphony in pink - ulei-pânză - oil-canvas - 130x80 cm.

Simfonie-in-roz-ulei-pânză-130×80-cm.

Prezentare Demers Artistic

În creuzetul magic al picturii, acolo unde culorile prind viață și formele contururi pulsatile, Onița Mureșan aduce la lumină unde/ecouri nedesprinse încă decisiv de filigranul/subtextul unei prezumate melancolii, dar și sclipirile unei naturi mereu zenitale, însemne ale unei vajnice, stenice, echilibrate personalități artistice, ce însumează neașteptate sensibilități poetice extrem orientale, inflexiuni ale unui sangvin temperament meridional și, soprattutto, o perseverență, fără îndoială, de sorginte teutonă.
Omagiind pictura drept ineluctabil, unic modus vivendi, iar grădina, în dimensiunea simbolică a unui destin plastic asumat, nedeturnată de trenduri, modele ori de tirania preferințelor capricioase ale publicului, Onița Mureșan se poate întreba retoric, parafrazând, la granița ereziei, poetica scrierilor pauline (Gal., 2.20): „Oare trăiesc eu sau grădina trăiește în mine?

critic : Livius George Ilea

website link onitamuresan.com

[:en]

MURESAN-BUZILA ONITA
Muresan-Buzilă Onița
Adresa: Cluj-Napoca – România
Tel: +40740.268.695
e-mail: onitza_mureshan@yahoo.com

Simfonie in roz-Symphony in pink - ulei-pânză - oil-canvas - 130x80 cm.

Symphony-in-pink-oil-canvas-130×80-cm.

Prezentare Demers Artistic

In the magical crucible of painting, where the colors come to life and form pulsating shapes, Onita Muresan brings to light waves / echoes unattached decisively from the filigree / subtext of a presumed melancholy, and also the flashes of the nature forever’s zenith, signs of a brave, invigorating, artistically balanced personalities, which adds to an unexpected poetic sensibility very oriental, the inflections of a southern blood temper and above all a perseverance of an undoubtedly Teutonic origin.
Tributing painting as inevitable, a unique modus vivendi, and the garden, in a symbolic dimension of an assumed plastic destiny, unchanged by trends, patterns or capricious tyranny of public preferences, Onita Muresan may ask herself rhetorically, paraphrasing, bordering heresy, the poetic Pauline writings (Galatians, 2:20): „Do I live or does the garden live in me?
Livius George Ilea

website link onitamuresan.com

[:]