Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

Moser Vreme Gloria

Moser Vreme Gloria
Nistor Laurențiu

[:ro]

gloria vreme moser
Moser Vreme Gloria
Adresa: Str. Anvers nr. 4, Timișoara – România
Tel: +40744 392 369, +40256 475 238
e-mail: gloria@ideatm.ro

gradina_21x30 cm_ tehnica mixta _ 2003

Gradina, 21×30 cm, tehnica-mixta

Prezentare Demers Artistic

Gloria Moser Vreme e o profesionistă care scoate aceleaşi efecte năucitoare din filigranuri, precum alţii, altădată, din fresce. Refuzul monumentalului este, se pare, programatic: în spaţii restrânse culoarea şi formele sunt nevoite să exprime prin intensitate, iar nu prin amplitudine. Gloria Vreme Moser nu işi propune să covârşească, ci să absoarbă. Jocul cromatic – Întotdeauna inteligent, viu, neaşteptat – se clarifică abia după ce ochiul se apropie şi culoarea se scurge în retină; lucrările ordonă privirii să îşi piardă determinările fizice şi să funcţioneze în temeiul a ceea ce contemplă. Fără această apropiere şi concentrare, fără această absorbţie, lucrările rămân opace. Poveştile pe care le spun vor rămâne nedivulgate şi tâlcul lor – secret […].
Doru Branea

website link: http://www.desen-ludic.ro/gloria/intro.html

[:en]

gloria vreme moser
Moser Vreme Gloria
Adresa: Str. Anvers nr. 4, Timișoara – România
Tel: +40744 392 369, +40256 475 238
e-mail: gloria@ideatm.ro

gradina_21x30 cm_ tehnica mixta _ 2003

Garden, 21×30 cm, mixt technique

Prezentare Demers Artistic

Gloria Moser Vreme is a professional able to produce amazing effects through filigrees similar to old time frescos. Refusing the monumental element is as it seems, programmatic: within limited space the color and shapes are forced to be present and expressed through intensity not amplitude.
Gloria Vreme Moser does not intend to overwhelm but to absorb. The chromatic game – always intelligent, alive and unexpected is evident only after closer inspection allows the color to flow upon the retina of the viewer; the works command the viewing to set aside physical determinations and to work within the basis of that which is contemplated. Without this proximity and focus, this absorption process the works remain opaque – their stories forever hidden, a secret of their own […]
Doru Branea

website link: http://www.desen-ludic.ro/gloria/intro.html

[:]