Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Moldovan Traian[:en]Moldovan Traian[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

MOLDOVAN TRAIAN
Moldovan Traian
Adresa: Aleea Aurora Nr. 4 Ap. 11, 430132, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Studio: str. Victoriei, nr 21, Baia Mare
Tel: +40744,533.969
e-mail: traianmoldo@yahoo.com
web:,

Cumpăna ceriului - lemn şi travertin, 56x72x35 cm.

Cumpăna-ceriului-lemn-şi-travertin-56x72x35-cm.

Prezentare Demers Artistic

DUH ROMÂNESC INTEGRAT ÎN POSTMODERNITATE de sculptorul TRAIAN MOLDOVAN
prof. dr. Negoiţă LĂPTOIU

…Ceea ce particularizează creaţia lui Traian Moldovan nu doar la nivelul generaţiei sale, ci în ansamblul unor preocupări menite a se constitui într-un mod contemporan de a motiva trecerea, dăruind sens şi durată efortului uman este voinţa de a da formă sensibilă şi credibilă eternei deveniri universale. Omniprezentă devine astfel impresia unei permanente curgeri a timpului şi vieţii. (…)
…Neîndoielnic Traian Moldovan traversează un moment de rodnică afirmare creatoare, probată de admirabila stăpânire a modalităţilor de configurare care de mai bine de două decenii au cunoscut un fertil proces de decantare, determinând individualitatea viziunii şi a stilului, cum s-a observat şi cu ocazia expoziţiei aniversare deschisă la Muzeul Naţional de Artă Cluj. Gândind după factura sculpturilor în marmură desăvârşite în taberele de creaţie de la Baia Sprie şi Cărbunari, integrate benefic spaţiului public, a lucrărilor din atelier şi a celor trei compoziţii adânc spiritualizate inserate în semnificativa sinteză de artă contemporană europeană ce alcătuieşte expoziţia omagială „Centenar muzeal Baia Mare” (iunie 2004), ne convingem încă o dată de profunzimea şi coerenţa unui travaliu artistic întemeiat pe o excelentă cunoaştere a tainelor materiei ce se metamorfozează în subtilă şi sugestivă substanţă expresivă. Afiliat clar fondului de gândire şi trăire românească, sculptorul băimărean; se adresează lumii şi eternităţii cu suflul proaspăt al duhului curat, purtător de poezie, luminozitate, vigoare şi demnitate. Formele sculptate au pregnanţă şi fermitate, dar şi blândeţe, duioşie, savoare, bucurând în egală măsură privirea, gândul şi sufletul prin puritatea şi nobleţea fluxului uman vehiculat în autentic limbaj postmodern.
În revista NORD LITERAR Baia Mare
nr. 7-8, 2004 (ilustrat cu 24 reproduceri)

website link , [:en]

MOLDOVAN TRAIAN
Moldovan Traian
Adresa: Aleea Aurora Nr. 4 Ap. 11, 430132, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Studio: str. Victoriei, nr 21, Baia Mare
Tel: +40744,533.969
e-mail: traianmoldo@yahoo.com
web:,
Cumpăna-ceriului-lemn-şi-travertin-56x72x35-cm.

Prezentare Demers Artistic

…What individualizes the sculpture of Traian Moldovan not only within his own generation, but also at the level of concerns meant to form into a contemporary way of justifying the passage bestowing meaning and duration upon human effort is the will to give delicate and credible shape to the eternal universal becoming. This way, the feeling of time’s and life’s permanent flowing becomes ubiquitous. (…)
…Undoubtedly, Traian Moldovan has reached a moment of procreative artistic affirmation proven by his admirable mastering of the means of configuration which for well over two decades have been subjected to a fertile process of clarification, bringing about individualization of vision and style, as was also noticed on the occasion of the anniversary exhibition opened at the Cluj Napoca National Art Museum. Considering everything in accordance with the nature of the marble sculptures perfected in the art camps of Baia Sprie and Cărbunari, now beneficially integrated in the public space, and also in accordance with the works in the artist’s studio as well as the three highly spiritualized compositions inserted in the significant synthesis of contemporary European art which makes up the tribute exhibition “Baia Mare Museum Centennial” (June 2004), we are once again assured of the depth and coherence of an artistic endeavour based on the excellent knowledge of the secrets of the matter which metamorphoses into subtle and suggestive, expressive substance. Clearly affiliated to the basic Romanian way of thinking and living, the Baia Mare sculptor addresses the world and eternity with the fresh breath of the pure spirit, carrier of poetry, brightness, vigour, and dignity. The sculpted shapes are striking and firm, but also mild, tender, savoury, bringing equal joy to the eye, the mind, and the soul owing to the purity and nobility of the human flux circulated in authentic postmodern language.
I n the magazine NORD LITERAR, Baia Mare
no. 7-8, 2004

website link , [:]