Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

Moldovan Mircea

Nistor Laurențiu

[:ro]

Moldovan Mircea
Moldovan Mircea
Adresa: Str. T. Vladimirescu, no.77,Târgu Mureș, Mureș – România
Tel: +40265.263.968, +40724.946.767
e-mail: m.moldovan@yahoo.com

web: ,

Cei aleși

Prezentare Demers Artistic

Asemenea bunului gospodar a vegheat atent la ramificaţiile operei, imprimându-i evidenţa unei continuităţi prin epurare de anecdotic şi improvizaţie. Asemenea pictorilor din generaţia sa, aflaţi în strânsă relaţie îndeosebi cu lumea în mijlocul căreia gravita, Mircea Moldovan va cultiva la început un figurativ subtilizat prin stilizare şi decantări, operând echilibrat între reverberaţiile realităţii şi nevoia de interpretare, creatoare de stil şi individualitate- De la sobra respiraţie a aspectelor sociale, convertite în savuroase împastări de ocruri şi brunuri patinate, la adierile unei naturi în prospeţimi de acord determinate de specificitatea diverselor anotimpuri va trece la o comprimare a limbajului, devenit mai eliptic, rezumativ prin valorificarea acelor aspecte ale vizibilului, aureolate de o generoasă forţă a generalizării. O privire atentă asupra picturii desăvârşită în anii din urmă relevă pasionata sondare a poeziei lucrurilor simple, alături de preferinţa pentru limpezimea unor acorduri în tonalităţi deschise, luminoase. Se poate vorbi de o adevărată exuberanţă în compunerea formelor şi interferarea petelor de culoare poraspătă, mergând până la incandescenţa tonului pur.
Negoiţă Lăptoiu, 2001

website link:

[:en]

Moldovan Mircea
Moldovan Mircea
Adresa: Str. T. Vladimirescu, no.77,Târgu Mureș, Mureș – România
Tel: +40265.263.968, +40724.946.767
e-mail: m.moldovan@yahoo.com

web: ,

The_chosen_ones_2011

The chosen ones

Prezentare Demers Artistic

Like the good farmer, he has watched closely the ramifications his work, leaving on it the mark of continuity in treatment by eliminating all the anecdotal and all improvisation. Same as other painters of his generation, who have an especially close relationship with the world in the midst of which they revolve, Mircea Moldovan cultivates first a figurative stile subtilized through styling and decanting, operating on a balance between the reverberations of reality and the need for interpretation, which creates style and individuality. From the serious breath of social aspects, converted into savory impastos of ocher and patinated browns, to the breeze of a nature with fresh chords determined by the specificity of the different seasons, he passes on to a more compressed language, which becomes more elliptic, synoptic through valorizing those aspects of the visible realm surrounded by a halo of a generous force of generalization. A careful look at the painting completed in the last years reveals the passionate exploration of the poetry of simple things, together with the preference for purifying the harmonies in clear luminous tones. We could talk about a real exuberance in the composition of forms and in the interaction of the spots of fresh color, reaching the incandescence of pure tones.
Negoiţă Lăptoiu, 2001

website link:

[:]