Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Moldovan Iuliu[:en]Moldovan Iuliu[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Moldovan_Iuliu
Moldovan Iuliu
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, bl. 26C, ap. 6, etaj II, Târnăveni, Mureș – România
Tel: +40776.271.252, +40 365.435.622
e-mail: iuliu_m@yahoo.com

arlechinul_2005

Arlechinul

Prezentare Demers Artistic

Artistul plastic Iuliu Moldovan picteaza de 40 de ani, avand peste o mie de lucrari, în marea lor majoritate aflându-se în colecţii particulare în ţara şi strainatate. Arta sa sufera o continua schimbare, artistul fiind într-o perpetua cautare. Ajungând la maturitate trece uşor de la o forma la alta de exprimare, de la pictura de şevalet la cea murala. Prin arta sa dezvolta compoziţii monumentale de mari dimensiuni, pictate în tehnici mixte, abordând subiecte de importanţa istorica, religioasa, de ambient, aceste ansambluri monumentale fiind aflate în spaţii publice : parcuri, faţade cladiri, biblioteci, biserici.

Compoziţiile sale sunt ordonate de tuşe severe deschise în adâncime, pline de încarcatura lirica, dezvaluind un bogat filon expresionist, degajând puternice tensiuni interioare. Dinamismul suprafeţei şi masivitatea formei da o nota definitorie creaţiei sale. Imaginea sa plastica este o analiza profunda a lumii materiale şi a formelor, cu structurile lor diferite. Desenator şi colorist de o rara vocaţie, creeaza cu o forţa debordanta opere de o reala valoare.

Iuliu Moldovan este ,,Creator de Scoala Noua’’- Artistul a înfiinţat Atelierul de Arta Plastica ,,A96’’, Şcoala unde se pregatesc tinerii artişti ai oraşului de pe Târnava Mica pentru liceele şi Instituţiile de Arta, naţionale şi internaţionale. La şcoala sa s-au format peste 28 tineri care actualmente profeseaza în domeniul artelor. Artist cu activitate marcanta în viaţa culturala a cetaţii, a judeţului Mureş şi nu numai, este unul dintre ambasadorii acestui spaţiu transilvan peste hotare. Se afirma ca un artist complex, arta sa fiind recunoscuta internaţional depaşind graniţele europene, ajungând pe alte continente (SUA-Canada, Australia).
Mircea Barbu

website link: www.proartea96.blogspot.ro

[:en]

Moldovan_Iuliu
Moldovan Iuliu
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, bl. 26C, ap. 6, etaj II, Târnăveni, Mureș – România
Tel: +40776.271.252, +40 365.435.622
e-mail: iuliu_m@yahoo.com

arlechinul_2005

Harlequin

Prezentare Demers Artistic

He paints for more than 40 years, painting over a thousand works, most of them being placed in private collections in his country and abroad.His art continues to undergo change, the artist being in a perpetual search.Reaching maturity he easily switches from one form of expression to another, from easel painting to mural painting.Through his art he develops large monumental compositions, painted in mixed techniques, approaching topics of historical, religious and ambiental importance, these monumental ensembles being placed in public spaces: parks, building facades, libraries, churches.

His compositions are ordered by severe coughs opened in depth, full of lyrical load, revealing a rich expressionist vein, releasing strong inner tensions.The dynamism of the surface and the massiveness of the form gives a defining note for his creations.The artists plastic view is a deep analysis of the material world and forms with their different structures.Drawer and colorist of a rare vocation, the artist creates with an overflowing force works of a real value.

Iuliu Moldovan is „Creator of New School”- The artist set up the Fine Art Workshop „A96”, school where young artists from Tarnaveni prepare for art school and national and international Art Instituions.At his school there were formed over more than 28 young people who currently are working in the art field.Artist with marked activity in the cultural life of the city, in Mures County and not only, he is one of the ambassadors of the Transylvanian space and abroad. He affirms himself as a complex artist, his art being recognized internationally beyond European borders, reaching other continents (USA, Canada, Australia).
Mircea Barbu

website link: www.proartea96.blogspot.ro

[:]